Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
A.
Advantageously) adr« voor»
deelt ff.
Adventure, s. voorval»
Adventurer, 8. gelukzoeker»
Adversary, 8. tegenpartij.
Adverse, adj. tegenstrijdig;
adverse wind, tegenicind,
to Advertise, v. a. aankon-
digen y door een kort 6e-
rigt bekend maken.
Advice, s. raad,
to Advise, v. a. raden,
Aesop, 8. Aesopusy {de bO"
roemde Grieksche Fabel"
dichter).
Aftair, s. bezigheid^ aange-
legenheid.
to Affect, V. a. opietswerkeni
aandoen y de haristogten
gaande maken y gemaakt
zijn, den schijn van iets
aannemen y voorgeven.
Affectation, s. gemaaktkêid.
Aflected , adj. aangedaan ,
bewogen, geveinsdy on-
natuurlijk.
Affectedly, adv, gemaakt of
onnatuurlijk»
Affection, s. genegenheid^
liefdey aandoening.
Affectionate, adj. gevoelvol^
teeder,
to Afürm, T. a. bevestigen,'
beweren»
to Afflict, V. a. krenkenf
plagen, bedroeven.
Affliction, s. droefheid,
to Afford, V. a. voortbrengen,
mededeelen , toereiken ,
verschaffen y bezorgen ^ of
leveren.
Affront, 8. beschimping j be-
leedigingy
to Affront, \.fii,heschimpen ^
beleedigen.
Afraid, adj, vol vrees y bang^
bevreesd.
Afric, 8, Afrika,
After, prep, nay achter y adv.
naderhand y conj, naar-
dieny nadat.
Afterward, Afterwards, adv.
naderhandy daarna.
Again, adv, weder.
Against, prep, tegen y aan
against a wall, aan ee»
nen muur»
Agamemnon, s. Agamemnon y
{de aanvoerder der Grie-
ken voor Troje)»
Age, 8. ouderdom, eeuw»
Aged« adj. oud,
Agesilaus, s. Agesilaüs y(ko»
ning van Sparta).
Aghast, adj, verschrikt.
to Agitate, v. a. in eene hevi-
ge beweging brengen y
beroeren.
Ago, adv. verleden, sedert; a
year ago , voor een jaar; an
hour ago, voor een uur.
Agony, 8, doodstr^d, doods-
angst.
Aggravation, 8. verzwaring ,
{omatandigheden, die eene
misdaad verzwaren).
to Agree, v. n. overeen
stemmen y overeen ko-
nten y toestemmen.
Agreeable, adj. aangenaam.
Agreeably, adv. aangenaam,
overeenkomstig.
Agreed, adj. eensgezind y
overeenstemmend.
Agreement, s. overeenkomst,
verdrag.
Ah, int. ach.
Aid, 8. hulp.
Aim, %, doel»
to Aim v. n. (at) op iet$
doelen, naar iets streven»
Air, 8. lucht y houding y ge»
baren y gelaatstrekken,
Ajax, 8. Ajaxy {een Griek-