Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1853
6e verb. dr
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4089
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200629
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnenden, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
A.
löl
Achilles, 8, Achillesy {do be-
roemdste Grieksche held in
den Trojaanschenoorlog).
to Acknowledge, v. a. cr&ew-
ften, tocitemmen.
Acknowledgement» s. erken-
telijkheid, dankbetuiging.
to Acquaint, v. a. {metiets)
bekend maken; to be ac-
quainted with, bekend
zijn met.
Acquaintance, s. kennis,
to Acquiesce, v. n. zich iets
laten welgevallen, toe-
Btemmen.
Acquiescence, s. {stilztcij-
gende) goedkeuring.
to Acquire , v. a. verwerven ^
verkrijgen.
Acquisition, s, verwerving y
vorkregene kundigheid,
to Acquit, V. a, bevrijden^
vrijspreken; to acquit
one's self, zich kwijten.
Acre, 8. morgen {lands).
Across, advi dwars, over-
dwars, prep, dwars overt
over.
to Act, v.' n. handelen i zich
gedragen.
Act, 9. daadf handeling y
bedrijf (tti een too^
neehpel).
Action, s. daadf regts*
zaakf proces.
Actium, s. naa?n van een* uit-
hoekin Griekenland^ waar
Antonius door Octavius
overwonnen werd.
Active, adj. werkzaam.
Activity, s. werkzaamheid.
Acute, spits t puntig y
scherp y(tan smart) hevig,
to Adapt, V. a. {naar gelang
eerier zaak) inrigten,
to Add, V. a. bijvoegen,
to Addict, V. a. overgeven.
Addition, i. vermeerdering ^
bijvoegsel.
Additional, adj. bijkomend^
bijgevoegd.
Address, s. aanspraak ^
{mondeling ofschr if tel i')k)y
smeekschrift , uiterlijk
gedrag (in gezelschap),
bekwaamheid,
to Address, v. a. zich tot
iemand wenden t aan-
spreken.
Adieu, int, vaarwel.
Adjacent, omliggend.
Adjoining, adj. aangren-
zend ^ belendend.
to Adjudge, v. a, «»V-
spraak doen over eene
betwiste zaak , toewijzen.
Administration, s. bestuur 9
regering.
Admirable , ad. verwonder--
lijk, bewonderensxcaardig.
Admiration, s. bewondering,
to Admire, V. a. bewonderen.
Admission, s. toegang.
to Admit, V. a. den toe-
gang vergunnen, toelaten,
vergunnen y gedoogen.
Admittance, s. toegang.
to Admonish, v. a. verma-
nen ^ herinneren.
to Adopt, v. a. {als kind)
aannemen,
to Adorn , v. a. versieren,
terfraaijen.
Adroit, adj. geschikty be-
hendig.
Adultery, s. echtbreuk.
to Advance, v. n. voor-
waarts gaan, vorderingen^
maken y naderen; v. a*
voortoaarts brengen, «<?r-
hoogen; to be advanced,
zich verheffen, bevorderd
worden y bespoedigen.
Advantage, s. voordeel.