Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD, VII
Bladz.
Turksclie geregtigheid. ... 54
Een zeldzame naam. .... 55
De bedrieger door list bedrogen. . . 55
Het beproefde geduld.....57
Vaderlijke liefde.....58
Hendrik IV. als huisvader. . . . 59
Edelmoedigheid van eenen dief. . . 59
Spaarzaamheid en milddadigheid. . . 60
De eerlijke misdadiger, ... 61
Eerbied voor den ouderdom. . . 61
De grootmoedige vijand. ... 62
De dwingeland en de vleijer. . . 63
De dwingeland en de beido vrienden. . 64
Beloonde eerlijkheid. . . . . 66
De kluizenaar. . . . . . 69
De dankbare zoon. .... 70
Dankbaarheid en edelmoedigheid. . . 71
De begravene ziel......74
De gebeterde verkwister. ... 75
Weldadigheid van een' arme. . . 78
Het gelukkige geheugen. , . .80
De tuinier op den troon. ... 81
Standvastigheid in den dood. . . 83
Huwelijksliefde. . . . . 84-
Edelmoedigheid van Seipio. . . .86
Vriendschap onder booswichten. . . 87
Een goede raad. .... 88
Hercules aan den kruisweg. . . 89
Onmenschelijke ondankbaarheid. . , 92
Dankbaarheid van een dier. . . 94
De bedrogene verwachting. . . . 98
IJdelheid......100
Gevecht van de Horatiërs en de Curiatiërs. 102
Do Sibyllijnsche boeken. . . . J04
Geveinsde dwaasheid van Brutns. . ,105
Brutus als regter over zijne zonen. . 106
Appius en Virginia. .... 108
De slecht beloonde verrader. . . 113
Roraeinsche krijgstucht. , . ,115