Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI I N H O U 1).
Bladz.
Roem in plaafs Tan tialcomelingschap. . 32
De grootste veldheer.....33
Getrouwheid en verraderij. ... 33
De ongehuwde en de vader. . » . Si
Dronkenschap. ..... 35
Tegenwoordigheid van geest. . . 36
Antoiiius en Cleopatra. ... 37
De eerlijke vinder. ... 38
De wetgever als vader. ... 38
Eene wijze beslechting. . . . 38
Kinderlijke liefde. .... 39
Onbevreesdheid voor spoken. . . 40
De toom in den mond. . . ^ 41
Huwelijksliefde. ..... 41
Veroveringszucht zonder doel. . . ,42
De eerbiedige uitzondering. . . 42
De onnutte vergoeding. . . . 43
Wat is God ?.....43
Cato's eerzuil. . . . ... 44
De gevonden sleutel van Petrus. . . 44
De goedjioopere vrijer. ... 44
De ezelsvriqnd. ..... 45
De beschaamde tuchtmeester. . . .45
De boer en de advokaat. ... 46
Do gezochte schat.....,46
Het zonderlinge testament. ... 47
Goedhartigheid. . . , . . 47
Opolfering voor 't vaderland. ... 48
Middel tegen den toorn. . . . 48
Gelatenheid bij beleedigingen. . . . 49
De langslaper. . . . . . 49
De beste specerij......49
Het vermaak om wel te doen. . . „49
De veelbelovende papegaai. ... 50
Voor den dood is men nergens veilig. . 51
De taal der vogelen. . . . , 51
Onverschrokkenheid. . . . . 52
De verbeterde drinker. ... 52
Geleerde afgetrokkenheid. ... 54