Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. V
Bladz.
l)e opgeblazeno kikrorscli. 12
De vos en de ooijevaar. . 12
De twee muizen. . . . , 13
Dc vos en de druiventros. 13
De koning der kikvorschen . U
De wolf en het lara. 15
Mercurius en do houthakker. . . 15
De gierigaard..... 16
Onderneemt niet te veel. 17
De uil en de adelaar. 17
De dennenboom en de doornstruik. 18
De uil onder do zangvogels. . . 18
Do wolf en de kraanvogel. 19
De TOS en de kraai. . ' . 19
Esopus onder de jongens. 20
De ijdele kauw, . . . , . . 21
Do leeuw en dc muis. 21
Ue honoL in de kribbe. . 22
De hond en zijn beeld. 22
De ezel en zijn meester. ./■ 23
Dc reiziger en de beer. 23
De wind en de zon. . 24
De landman en zijne zoons. 25
Het is onmogelijk, elk te voldoen. 25
De leeuwerik en hare jongen. . 26
De gélukkige ongelukkige. 28
Het doodshoofd. .... 29
Genade op kosten van een' ander'. 29
Hoogmoed vernederd door de aardrijksbe-
schrijving...... 29
Peter de groote..... 30
Laconisch antwoord. .... . 30
Onderwerping des wetgevers. 30
Openhartige bekentenis. . 30
Het steekspel. . . . . ' 31
De naauwgezetheid van eencn deserteur. 31
De hond van Alcibiades. 31
De goede keus. .... 32
Mcnsehelijkheld eens vlugtenden konings. 32