Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
300
W. X. Y. Z.
written) v, a.
i-' nryten,
'.^ riteri •« schrijter,
Writing, 6 geschrift,
Written ^ part, van to Write.
Wrong, adj. 1, onregt,
kwaad; 2. verkeerd on-
derrigt; you are wrong,
gij hebt ongelijk,
X.
Xerxe? .ü-ra-e«, {koning
der '-erzjn^ zoon van
Variii: Myssu^/ tisj.
y,
yardj s. 1. hu/, plaats; 2.
ek
Te, pron. gtj, (zeh^n
waarnoor bij het a^', j. h'u-
ken van itmand gebr^flkd
lijker is you).
Year , s. jaar,
Tearly, adj. et ady. jaa»-
■ijksch, jaarlijkc.
t cé, adv, ja,
Yet, adv. 1. nog; even*
wel; not yet, nog niet f
as yet, tot hi^r toe, ^og
altijd', and yet, iniu*
schen, voor het overti^u,
to ïield, V. a. et n.
- vrm^tbrengcn; 2. bewiit*-
gen, geven, bieden; to
yield up, overgeven, over-
laten.
Yoke, 8. juk,
Yoiider, adv. ginds.
Yonder, adj, gindsch,
Tou, pron. gij, u.
You'll voor You will o/shall.
Young, HÓ j, jong,
Youag, 8. jong (van een
dier),
four, pron. uw, uwe.
Yours, pron. {wanneer het
substantivum vooraf gaat)
de, het uwe; it is yours,
het is het uwe; yours,
de uwe, uw dienaar {aan
het slot van eenen brief).
Yourself, pron. {wanneer
het aan één'', en Your-
selves , wanneer het aan
wae- personen gerigt is),
1. zelf, gij zelve, gij
Meiven, xelf; 2, u.
Youth, 8. l, jeugd; 2. jon»
ge lieden; 3. jongeling.
Youthful, adj, jeugdig,
l,
Zaleucus, 8« Zaleucus, {wet-
gever der Locrièrs in
.Beneuen-'Italië),
Irzl, 8. ijver,
Zopyrus, 3. Zopyrus {gun-
steling van Darius den
eer^is.t).