Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
w.
299
Wit, sA.fieraland, schran-
derheid ; 2, schrandere
hol; wits, plur. gezond
verstand; he is out of his
wits , hij is van zijne
zinnen heroofd.
Witch, s. heks, hol.
Witchcraft, s. iooverkrachi.
With, prep. 1. niet; 2. hij;
with you, hij Uy in uwe
dienst; 3. door; 4. van,
als: faint with heat, zwak
van hitte.
* to Withdraw, {imp. with-
drew) v. a. onttrekken,
wegnemen; 2, terug trek-
ken , wijken.
Within, adv, en prep. in-
wendig, binnen.
Without, prep. 1. buiten;
2. zonder,
to Withstand, {imp. er* part,
withstood) Y. a, weder-
staan.
Witness, s. getuige.
Woe, ê.wee, ongemak; vroa
be to you, wee u
Wolf, 8. wolf.
Wolfish, adj, wolfachtig.
Woman, s. {plur. women)
vrouw.
Wonder, 8. 1. v 2
verwondering,
to Wonder, t. n. zich ver-
wonderen.
Wonderful, eid]. wonderbaar.
Wonderfully, adv. wonder-
baarlijk.
Wont, adj. gewoon; to be
wont, gewoon zijn.
Won't vcor Will not.
Wonted, adj. gewoon.
Wood, 8. 1. hout; 2, woud,
bosch.
Woodcock, 8. houtsnip.
Wooden, adj. houten.
Wool, 8. wol.
Word, 8. woord; take my
word, ik geef u mijn
woord, geloof mij,
* to Work, {imp, en part,
worked en wrought) v. a.
et n. 1. werken, arbei-
den; 2. werken, bewerken;
to work ofi, wegmaken.
Work, 8. arbeid; to fall
to work, zich aan hei
werk begeven, aan het
werk gaan,
World, 8. wereld.
Worm, 8. worm.
Worse, adj. et adv. {com-
parat. van bad en ill) er-
ger, slimmer.
Worship, s. eer, vereering,
aanbidding,
to Worship, v. a. aanbidden.
Worst, a((j. et adv. {super-
lativ. van bad en ill) erg-
stn, slimste,
Wor'h, 8. I. waarde; 2,
, deugd.
adv. waardig.
WoriJxy, adj, waardig.
Would, imp. van Will.
W>*nnd, 8. wande.
tc Wound, V. a. wonden,
k\oeisen,
•A'retch, 8. 1. ellendeling;
the poor wretch , de ar-
me schelm; 2. slechte ke-
rel , schobbejak.
Wretched, adj. ellendig,
ongelukkig.
Wretchedly, adv. ellendig.
Wretchedness, s. ellen^,
ongelukkig leven.
Wright, s. werkbaas; ship-
wright , scheepstimmeri
man.
Writ, paH, van to Write.
* to Write (imp, wrote.