Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
205
Violence, e. 1. hetigheid;
2. geicolddadigheid f dol»
driftigheid.
Violent, aJj, 1. hetig, sterk,2.
van een driftig tempera-
ment, oploopend; 3. ge-
welddadig.
Virgin, %,jong vrouw, maagd.
Virgin , adj. maagdelijk.
Virtue , s. deugd.
Virtuous, adj, deugdzaam.
Visage , s. aangezigt.
Visit, s. bezoek.
Io Visit, V, a. bezoeken.
Visiter, Visitor, s. bezoeker.
Vizier, s. vizier (staatsdie-
naar aan Aziatische ho-
ven , inzonderheid de
grootvizier (chief Vizier),
of eerste minister).
Voice , 6. stem.
Volume, 8. boekdeel.
Voluntarily, adv. uit eigen
beweging.
Voluntary, adj, vrijwillig.
Voluptuousness, s. wellust.
Votary, s, aanhanger^ (tc-
mand, die zich aan iets
toegewijd heeft).
to Vouchsale, v. a, .et n.
zich verwaardigen , de
goedheid hebben.
Voyage, a. rei« (ter zee).
Voyager, s. reiziger (op zee).
Vulgar, adj. gemeen, getcoon,
W.
Wag, ». spotvogel, schalk,
"Wager , s. iceddingschap;
lo lay a wager, icedden,
Wagtr», plur, loon, trak-
tement , bezolding.
Waistcoat, s. vest,
to Wait, V. n. et a. 1. wocA-
ten , (met de prepos, for ,
in plaats van i,ct JVeder-
duitsche op)*, 2. verwach-
ten ; 3. to wait on, upon
one , iemand oppasse?t,
bedienen.
Waiting, s. oppassing; the
servant in waiting, de be-
diende , die de wacht ,
oppassing heeft,
to WaUc , v. 1). eta. 1. waken,
ontwaken; at waking, bij
het ontwaken; 2. wekken.
Waking, s. waken.
to Walk, V. n. 1. (tc voet)
gaan; 2. wandelen.
Walk, s, wandeling,
Wall, 8. muur.
Wand , 8. roede,
to Wander, v. n, rond»
zwerven, ronddwalen.
Want, 8, gebrek.
to Want, V, a. et n, 1. ge-
brekhebben, niet hebben,
missen; it wants its seaso-
ning , de toebereiding ont-
breekt er aan; 2. behoe-
ven , noodig hebben; 3.
willen hebben, verlangen,
lust hebben, willen; 4.
mangelen, ontbreken.
War, 8. oorlog.
Wardrobe, s, garderobe.
Warm, adj, 1. warm, heet;
2. ligt, driftig, oploopend,
AVarmly, adv. met vuur ^
ijverig,
to'Warn, v. a. 1. waar-
schuwen ; 2. eenen pligt
herinneren,
Whar-whoop , s. krijgsge-
schreeuw , krijgszang der
wilden.
Was, imp, {van to be) wat,
to Wash, a. wattchcn.
Wasp, 8. Wesp.
Waste, woest.