Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
292
U.
Gngracefully, adv. onbetallig.
Ungracious, adj. 1. onaan-
genaam y onbevallig; 2.
goddeloos, boos.
Ungrateful, adj, ondankbaar.
Unhappy, adj. ongelukkig.
Unheard, adj. ongehoord.
Uniformity, s. gelijkvormig^
heid.
Uninterruptedly, adv. onaf-
gebroken.
United, adj. 1. vereenigd;
2. zamengcnomen.
Universal, adj. algemeen.
Universe, e. heelal, [gehee-
le) wereld.
University, s. hoogeschool,
universiteit.
Unjust, adj. onregtvaardig.
Unjustly, adv. onregtvaardig.
Unkind, adj. onvriendelijk.
Unkindly, adv. onvriendelijk.
Unknown, adj. onbekend.
Unless, conj. tenzij, indien
niet.
Unlike, adj, ongelijk.
Unlucky, adj. I, ongeluk-
kig; 2. ongeluk brengend;
an unlucky bull, een on-
deugende OS,
Unmerciful, adj, onbarmhar-
tig.
Unmercifully, adv. onbartn»
hartig.
Unnatural, adj. onnatuurlijk.
Unobserved, adj. ongemerkt.
Unperceived, adj. onopge-
merkt.
Unprovided for,adj.(rf.t. whom
no one has provided for,)
onvoorzien, ongeplaatst.
Unreasonable, adj. onbillijk.
Unrelenting, adj. ontoegeef-
lijk, onverbiddelijk.
Unresisting, adj, die niet
wederstaat.
Unsociable, adj. ongezellig.
Unspotted, adj. oJibevlekt.
Unstrained, adj. ongespan-
nen, {van eenen boog).
Unstrung, adj. ongespannen.
Unsuccessful, aój, ongelukkig,
Unsupportable, adj. ondra-
gelijk.
Unsupported, adj, niet on-
dersteund.
Unsuspecting, adj, zonder
achterdocht, nietskwaads
vermoedend.
Until, zie Till, tot.
Untouched, adj. onaange-
roerd.
Unused, adj, ongewoon.
Unusual, adj, ongewoon.
Unutterable, adj. onuitspre-
kelijk.
Unwilling, adj, onwillig.
Unwillingness, s onwillig heid.
Unworthy, adj. onwaardig.
Up, adv. et prep, op; up
the stream, den stroom
opwaarts; up and down,
op en 71 eder, heen en we-
der, up to the knees, tot
aan de kni'èn,
to Upbraid, v. a. vericijten,
schelden.
Upbraiding, s. verwijt.
Upon, prep. 1. op; 2. {van
den /yrf) op, na, tot;
upon this, hierop, ter*
V7ijl\ upon sight of, etc.
toen hij zag; upon flying
abroad, als zij op het
punt was, om uit te vlie-
gen; once upon a time
(in het begin van een
vertelseltje) op eenen ze-
keren tijd; 3. aan, bij;
4. {het voegt zich naar
H werkwoord en heet b,
V, na to talk, to praise