Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
T.
291
{bij afwisselinQ)f in turn,
ajwisselend, bij beurten;
in his turn , op zijne
beurt; 4. manier, zeden;
tlie lurn of the world,
wereldbeschaving, zeden
een* man naar dc
wereld; turn of body ,
houding,
Turnuê, Turnus, {vorst
der Rutuliërs, een oud
volk in Italië, en mede-
dinger van Eneas).
Tutor, s, onderwijzer.
to Tutor, V. a. leeren, on-
der rig ten , onderxoijzen.
Twelve, adj. twaalf.
Twenty, adj. twijitig.
Twice, adv. tweemaal; ivrxce
the load, een txceemaal
zoo groote last, de dub-
bele last.
Twin , 8. {een van twee of
meer te gelijk geborene kin-
* ders): tweeling, drieling.
Two, adj. twee.
Tyger, 8. tijger.
Tyranny, 8. tirannij, dwin-
gelandij.
Tyrant, s. ti ran, dwingeland,
U.
Unable, adj. onvermogend,
onbekwaam.
Unaccompanied, adj. onver-
gezeld.
Unacquainted, ad], onbekend.
Unadorned, adj. onversierd.
Unadvisedly, adv. onvoorzig-
tig.
Unaltered , adj. onveranderd.
Unamiabie, adj. onbevallig.
Unanimously, adv. eenparig.
Uncertain, adj. onzeker.
Uncle, 8. oom.
Uncommon, adj. ongewoon,
Uncon8cionable,adj. onbillijk,
to Uncover, v. a. ope7i docn.
to Undec'ive, v. a. (iemand)
te regt helpen, ovsrttiigen.
Under, prep, onder.
Under-cook, s. ondcrkok.
* to Undergo, (imp, under-
went, part, undergone)
y. a. ondergaan, uHstann,
doorstaan (row gevaren).
Underneath, prep, et adv. 1.
onder; 2. er onder,
* to Understand, v. a. 1.
verstaan, begrijpen; 2.
vernemen, hooren.
Understanding,, s. verstand,
* to Undertake, (imp. under-
took, part, undertaken)
v. a. J. ondernemen, op zich
nemen; 2. zich belasten
met het toezigt, de leiding
van zaken en personen.
Undesignedly, adv. zonder
oogmerk, onvoorhc(^cht.
Undisciplined, adj. ongeoe-
fend, zgnder krijgstucht.
Undismayed , adj. onbevreesd,
* to Undo , (part, undone)
V. a. bederven, ongeluk-
kig maken.
Uneasiness, 8. 1. onaange-
naamheid; 2« verveling.
Uneasy, adj. 1. ongemakke-
lijk ; 2. verlegen.
Unenlightened, adj. onver-
licht.
Unequalled, adj. onbereikt.
Unexampled, adj. voorbeel-
deloos, zonder voorbeeld.
Unexpected, adj. onverwacht.
Unfit, adj. ongeschikt, on-
bekwaam.
Unfortunate, ad}, ongelukkig.
Unfrequented, adj. onbezocht,
stil, waar niemand komt.