Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
T.
289
lo lake the tone, zich
naar den toon van ande-
ren rigten.
Tongue, 8. tong.
Too , adv. 1. insgelijks y
ook\ 2. (voor een adject.
en adv.) te , al te.
Took, imp. van to Take.
Tool, 8. werktuig.
Tooth, 8. tand,
To[), 8. spits, top.
Topic, 8. onderwerp.
Torment, 8. kwaal, pijn.
to Torment, v. a. kwellen,
pijnigen.
Torpid, adj. verstijfd.
Torture, 8. marteling,
to Toss, v. a. stooten, wer-
pen ; to t058 about, heen
cn wéér stooten, heen en
weêr drijven.
Totally, adv. geheel,
to Totter, v. n, wankelen,
to Touch, v. a. 1. aanra-
ken; 2. treffen, roeren.
Touch , 8. aani'aking,
Toulouse, 8. Toulouse, (stad
in het zuidelijke Frankrijk),
Tour, 8. rets; (dit woord is,
zoo als de geheelc uitdruk-
king grand tour (de groo-
te » et» door Europa), ei»
genlijk Franseh).
Tournament, 8 tornooispel.
Toward , Towards , prep, te-
gen , te, tot, aan; to*
wards him tegen hem, op
hem aan.
Tower, s. tqren.
Town, 8. stad.
Trace , s. spoor.
Tract, 8. streek (lands).
Trade, s. J. handel, nego-
tie: 2. beroep; 3. hand-
werksgereedschap, gereed-
schap.
to Trade, v. n. handeldrijven.
Trader, 8. koopman.
Tradesman , s. 1. Imndwerks»
man; 2. winkelier.
Tragedy, s. treurspel.
Train, s. hoop, stoet.
Traitor, 8. verrader.
to Trample, v. n. et a. trap-
pew, to trample to death,
dood trappen.
Trance, s. verrukking.
Tranquillity, s. 1. rust, ge-
rust leven-, 2, zielsrust.
to Transact, v. o. verrigt
ten, doen.
Transaction, 8. I. verhan-
deling; 2. voorval, han-
del (tusschen personen),
to Transccnd, v. a. over-
treffen , to boven gaan.
to Transfer, v, a. overdra-
gen, overgeven.
Translation, 8. vertaling,
to Transmit, v. a. overzen-
den; to transmit to pos-
terity, der nakomeling-
schap overleveren, op de
nakomelingschap voort»
planten.
Transparent, doorzigtig.
Transport, s. verrukking.
Transported, adj. verruftt,
buiten zich zeiven,
to Travel, v. n. retsen.
Traveller, 8. reiziger,
to Travers?, v. a. (dwars)
overgaan.
Treacherously, adv. veran-
derlijk.
Treachery, 8. verradertj.
Treasure, s. schat.
Treasurer , s. schatmees-
ter,
0 Treat, v. a. 1. behande-
len*, to treat with ill lan-
guage , kwaad van iemand
25