Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
T.
285
Taking, s 1. nemen; 2« in-
neming.
Tale, 8. verhaal,
Talent, 9. talent, (bepaalde
som gclds bij de Grieken),
to Talk, v. n spreken, kou-
ten, keuvelen.
Talk, 8. gesprek, gekout.
Talker, s. spreker, (die veel
spreekt).
Tall, adj. groot (van loas-
dom), lang.
Tallow, 8 talk, smeer.
Talon , 8. klaauw.
to Tame , v. a temmen.
to Ian, V. a. looijen.
to Tantalize, v. a. iemand
met het gezigt van din-
gen, die hij niet krijgen
kan, ktcellen (Dit iverk-
icoord is afkomstig var%
Tantalus in de fabelkuw
de, die in de benedvuxce-
reld in het xcater stoiid,
zonder te ktmnen drin»
ken, en vruchten boven
zich zag hangen, die hij
niet bereiken kon).
Taper, 8, toorts, fakkel,
kaars.
Tarqui the Proud, 8. Tar»
qxtiniusde troibche, (laat*
ste koning der liomeinen),
Tarquinius Priscus, s. TVir-
quinins de oude, (vijfde
koning der Romeinen),
Tartar, 8. Tartaar,
Tartary, s, Tartarije, (in-
zonderheid groot Tarta-
rije, aan gene zijde der
Caspische zee, in Azië),
to Taste, v. a. et n. \ . proeven;
2. eien;Z. gevoelen, genie-
ten ; to taste to one, ie-
mand toebrengen , (voor-
af van iets proeven, eer
men het overreikt) ; 3.
smaken.
Taste , s. smaak.
Taught, imp. en pari, van
to Teach.
Tauris, 8. Tauris, (eene der
grootse steden in het te-
gentnoordige Perzië, cn
eertijds de residentie),
TauruV, s. (naautckeuriger
Chersonesui Taurica), in
de niexttce aardrijksbe-
schrijving het schier-ei-
land) de Krim,
Tavern, s. xcijnhuis,
* to Teach , (imp. en pari,
taught) v. a. leeren, on-
derwijzen.
Teacher, s. leeraar, onder-
wijzer.
Team , s. span (ossen of
paarden).
Tear, s. traan.
' to Tear, (imp, tore, part,
torn) v. a. et n. I. scheu-
ren; 2. trekken, rukken,
uittrekken.
Tedious, adj. verdrietelijk,
talmachtig, vervelend.
Teeth , plar. van Tooth.
* to Tell, (imp. en part,
told) v. a. zpggen, ver»
halen, berigten; I am told,
7nen zegt mij, ik hoor.
Temper, s. temperament,
gemoedsgesteldheid, anrd.
Temperature, s. gesieldheid
der lucht, luchtngestel.
Tempest, s. storm.
Temple, 8. tempel,
to Tempt, v. a, verleiden,
in verzoeking brengen.
Temptation , s. verzoeking.
Ten, adj. tien.
Tenacious, fid], vast houdendj
sterk.