Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
284
S.
Survlver, Survivor, 8. dieeen'
ander* overleeft, overle-
vende, langstlevende,
to Suspend , v, a. opschor-
ten , uitstellen,
to Suspect, V, a. verdenken.
Suspense, s. uitstel ^ onze-
kerheid, besluiteloosheid.
Suspicion, 8. verdenking.
Suspicious, adj. verdacht.
Swallow, 8. zwaluw.
to Swallow, inzvjelgen,
verslinden.
Swam, itnp, van to Swim.
Swamp , 8. moeras, poel.
Swarm, s. zwerm.
to Swarm, v. n. 1. zwer-
men ; 2. vervuld zijn,
wemelen,
to Swear, v. n, et a. 1,
swore, part, sworn) zwe-
ren; 2, laten zweren, be*
ëedigen, een^ eed laten
doen,
* to Sweep, {imp. en part,
swept) v. a, 1. vegen ,
schoon maken; 2, schie-
lijk wegnemen.
Sweat, 8. zweet,
Sweden, s. Zweden,
Sweet, adj. 1. zoet, sma-
kelijk; sweet meats, ge-
hak, konfijt, snoeperij; 2,
aangenaam, liefelijk,
to Swell , {part, swelled,
en swollen) v. n. et a. 1.
zwellen ; 2. opblazen ,
doen zwellen.
Swift, adj. snel, schielijk.
Swift-footed , adj. snel te
voet.
" to Swim, (imp. swam, en
swum, en part, swum)
V. n. 1. zwemmen; 2.
rondvloeijen.
Swing, s. zwaai.
Switzerland, Zwitserland,
Sword, 8. ztoaard, degen.
Swordsman, s. vechter.
Sycophant,«, oorblazer, boos-
aardige vleijer.
Symbol, 8. zinnebeeld, teeken,
to Sympathize , v, n. over-
een komen, een gelijk-
soortiggevoel (rnet iemand)
hebben, sympatis^-reu.
SynotMmou8, adj. gelijkbetee-
kenend.
Syracuse , 8. Syracuse , (be-
roemde Grieksche stad op
Sicifië).
Syria , s. Syrië , (landschap
in Azië),
System , s. stelsel, zamen-
hangend geheel»
T.
Table, s. tafel.
Table-companion, s. disch*
genoot.
Tail, s. staart,
to Taint, v. a. aansteken,
besmetten.
to Take, {imp, took, pari.
taken) v. a. et n. 1. ne-
men ; 2. opnemen, aan-
nemen; 3. vangen; 4, in-
nemen ; 5. voor iets
houden; 6. met zich ne-
men , geleiden {met de
prep. to): to take onc'sre-
pose, uitrusten; to tako
care, zich in acht ne-
men; to take care of the
horses , ' zorg voor de
paarden dragen; to take
pains, zich moeite geven;
to take up, iets opheffen ;
to take o£f, ajnemen ,
wegnemen; uittrekken.
Taken, part, van to Take.