Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
283
SumnionK , «. dagvaarding ,
indaging.
Sumptuous, adj. prachÜg,
koêteiijk.
Sun , s. zon,
Sunday, s. zondag.
Sung, imp. en part, van
to Sing.
Sunk, imp. en part, van
to Sink,
to Sup, v. n. dea avonds
eten houden, souperen. .
Supercilious, adj. trotsch,
verachtend.
Superciliousness, s. trotsch-
heid, laatdunkendheid.
Superior, adj. meerder, ster-
ker, verhevener,
Superior, 9. meerdere.
Superiority , s. voorregt ,
' voorrang , meerderheid
(m magt).
Supernumerary, adj. over-
tollig , overcompleet.
Superstition, s. bijgeloof.
Supper, s. avondeten.
to Supplicate, v. a. smee-
ken,
to Supply, T, a. 1. aanvul-
len ; 2. met iets helpen,
van iets voorzien ; 3.
verligten.
Supply, s. voorraad.
Support ,8.1. stcun , onder-
steuning, behoud; 2. on-
derhoud.
to Support, v. a. 1. steu-
nen , drogen; 2. onder-
steunen , behouden ; 3.
verdragen , dulden ; 4.
verdedigen, voorstaan,
to Suppose, v. a. 1. voor-
onderstellen , aannemen;
suppose, neem aan, d. i,
gesteld j 2. vermoeden ,
gelooven; to suppose one
to be, gelooven, dat ie-
mand is.
Supposition«, adj. onderge-
schoven,
to Suppress, v. a. onder-
drukken.
Supreme, adj. 1. opperste-.
Supreme command, op-
perbevel ; 2. zeer hoog,
zeer groot.
Sure, adj. 1. zeker-, 2. ge-
wis-, 3. zeker overtuigd-,
I am sure, ik weet ze-
ker; 4. veilig, op wien
men zich verlaten kan;
be sure to do it, sie voor-
al toe, dat gij het doet.
Sure-footed, adj. veilig tre-
dende.
Surely , adv. zekerlijk ge-
wis.
Surface, 8. oppervlakte.
Surgeon, s. wondarts.
Surname, 8. bijnaam.
to Surname, v. a. een^ bij-
naam geven; surnamed,
bijgenaamd.
to Surpass, v. a. te boven
gaan, overtreffen,
to Surprise, v. a. 1. ver-
rassen , overvallen ; 2.
verbazen, verwonderen.
Surprise, 8. verrassing, ver-
wondering.
to Surrender, v. a. overge-
ven {aan den vijand); 2.
zich overgeven.
Surrender, s* overgave.
to Surround, v. a. omgeven,
Surtout, 8. overrok, jas,
to Surrey, v. a, I. over-
zien ; 2. onderzoeken ,
monsteren.
Survey, s. 1. overzigt, 2.
monstering,
to Survive, v. a. ourletsn.