Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
2C0
s.
st,, xerloriivg ran Saint
roar den naam van concn
heilige,
to Slab, V. a. dood/tichcn.
Stable, 8. staL
Stall", 8. staf.
Slag, 8. hert.
SlagK, s.- toonecl.
Staid, imp. cn part, van
to Stay,
to Stain, v. a. hevlckken.
Stake, 8. paal.
to Stammer, v. a. ct n. sta-
melen , stotteren.
* to Stand, v. n. {imp. en
part. 5tood) staan ; to
stand by, bijstaan , helpen.
io Start, V. n. et a. ver-
schrikken, met schrik op-
staan; to start up, plot-
seling opvliegen, in de
hoogte vliegen, opspringen.
Star, 8. ster.
to Starve, v. n. van hon-
ger omkomen of sterven,
verhongeren,
St^te, 8. 1. stand, toestand;
the state of life, de leef-
wijze; 1. staatsie, vracht,-
plegtige optogt-, 4. plur,
ihe stales, de staten,
landstenden.
Statesman, s. slaatsman.
Station, s. stand, post, be-
roep, rang.
Statuary, s. beeldkoutver.
Statue, s. standbeeld.
Stature, s. gestalte, grootte,
to Stave, V. a. een tat den
bodem inslaan; the barrel
was staved, het vat icas
gesprongen,
lo Stay, v, n. et a. 1. staan,
blijven, wachten; 2. vol-
harden, verduren.
Stay, 8. verblijf.
Sleed, t. stede, plaats; in
his fctead , in zijne plaais.
Steady, adj. vast, onbewe-
gelijk.
St5e[i, adj. steil.
to Steep, V. a. doopen.
to Steer, v. a. sturen.
Stpp, s. 1. stap , trede ; 2.
graad.
to Step , V. n. stappen , ire-
den ; to step in, tusschen
iredc7i.
Stern, adj.crns/ïj, donker.
Slerne, s. Uterne, {de be-
kende Engelsche geestelij-
ke en schrijver).
Stick, s. stok; sticks, dun-
ne stukjes hout, takke-
bo-isen.
* to Stick, V. a. et n. 1.
{imp, cn part. stuck) aan-
kleven; to fttickup, vast-
hechten.
Still, adj. stil.
Still, adv. 1. nog; 2, ge-
dttrig'
• to Sting, v. a. {imp. en
part, stung, steken , vict
eenen angel.
Stipend, s. loon, soldij.
to Stir, v. a. et n. 1. be-
wegen ; 2. woelen; 3. zich
bewegen.
Stock, 8. 1. stam (van ee-
nen boom); 2. kapitaal,
fonds-, coDversalion-stock,
de stof, onderxcerp van
het gesprek.
Stomach , s maag.
Stone, 8. siec7i.
Stool, 8. stoel zonder leu-
ning, voetbankje.
to Stoop, V. n. 1. zich hui-
gen, gehukt gaan ; 2. zich
vriendelijk, gemeenzaam
betoonen.