Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
27Ö
S.
Soft, adj, zacht y week.
Soft, interj. zacht! soft and
fair, geduld! bedaar!
to Soften , V. a. zacht ,
weck maken; bedaren.
Softly, adv, zacht.
Softness , s. zachtheid ,
zacht gevoel.
Soil ♦ 8. aardbodem, grond.
Soldier, s. soldaat.
Sole, adj. eenig.
Solely, adv. eenig en alleen.
Solemn, adj, 1, plegtig; 2.
statig.
Solemnity, s. plegtigheid,
to Solemnize, v, a. vieren,
to Solicit, y. a. zeer smee-
ken, om iets verzoeken.
Solicitation , 8. dringende
bede.
Solicitor, 8. zaakgelastigde.
Solicitous, adj, bezorgd.
Solicitude , 8. bezorgdheid.
Solid, adj. 1. vast, hecht;
2. van waarde.
Solitary, adj. eenzaam, af-
gezonderd.
Solitude, 8. eenzaamheid,
Solon, 8. Solon, {de wet-
gever van Athene en een
der zeven wijzen van
Griekenland).
Solution , 8. oplossing.
Some, adj. et pron. eenige,
iels, een, iemand.
Somebody, s. iemand.
Something, s. iets.
Sometime, adv. eenigentijd.
Sometimes, adv. somwijlen.
Somewhat, adv. iets, een
weinig.
Somewhere, adv. ergens.
Son , 8. zoon.
Song, 8. gezang.
Songster, s. zanger, {voor-
namelijk van vogels).
Son-in-Iaw, s. schoonzoon.
Soon, adv. spoedig; so of
as soon as,, zoo dra; no
sooner than, niet zoo dra ,
of; soon alter, kort daarna,
Sorbonne , 8. S or bonne , {het
universiteits-gebouw der
voormalige theologische
faculteit te Partja).
Sore, adj. zeer. Sorely, adv.
zeer, ten uiterste, {wordt
alleen bij droevige, smar-
telijke gewaarwordingen
gebezigd.)
Sorry, adj. bedroefd; I am
sorry, het doet mij leed.
Sorrow, s. verdriet, droef-
heid, beklag.
Sort, 8. soort.
Sot, 8. dwaas, gek.
Sought, imp, en part, van
to Seek.
Soul, s. ziel; not a soul, nie-
mand, geene levende ziel.
Sound, adj. gezond.
Sound, 8. geluid, klank.
to Sound, V. n. et a. klin-
ken, geluid maken,
Soup, 8. soep.
Sour, adj. zuur.
Sovereign, s. vorst, souve-
rein.
Sovereignty, 8. opperheer.
schappij, souvereiniteit.
Space, 8. ruimte.
Spain , 8. Spanje,
Spaniard, s. Spanjaard.
Spanish, adj. Spaansch,
to Spare, v. a. 1. sparen,
afzonderen , missen ; 2.
verschoonenongebruikt
laten: 1 have no time to
8pare, ik heb geen* tijd
over.
Sparingly, adv, spaarzaam,
matig.