Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s.
275
to Sheer off, v. n, zich on-
gemerkt verwijderen,
Sheli, 8. schelp.
Shepherd, 8. schaapherder,
to Shew, V, a. toonen, wij-
zen.
Shew, 8. I. tooneel; 2. miV-
zien, uiterlijk aanzien,
schijn.
Shield , 8. schild.
Shift, 8. hulpmiddel, uitweg \
to make shift, een mid-
del uitvinden , middel
vinden.
Shilling, 8. schelling, (eene
engelsche zilveren munt,
het twintigste gedeelte
van een pond sterling,
twaalf pence bevattende).
• to Shine, v, n. 1. (imp,
en part, ahone) schijnen,
glinsteren; 2, schitteren,
in aanzien zijn.
Shining, adj. schitterend,
blinkend.
to Shipwreck, v. a. schip-
breuk doen lijden; to he
shipwreckedschipbreuk
lijden; a shipwrecked sai-
lor , een schipbreukeling.
Shipwright, s. scheepsbouw-
meester , scheepstimmer-
man.
Ship, 8. schip.
Shock, 8. stoot, schok.
Shoe, 8. i. schoen; 2. hoef-
ijier.
io Slioe, y. a. beslaan.
• to Shoot, (imp, en part,
shot) v. a. et n. 1. schie»
ten ; 2. doodschieten.
Shop, 8. kraam, winkel.
Shore, s. oever, (voorname-
lijk van de zee).
Short , adj. kort ; to bc
»hurt, of ook: in ihoit,
kortom, om kort te gaan.
Shortly, adv. ras, spoedig,
niet lang.
Shot, 8. schot.
Shot, imp. en part., van
to shoot.
Should, imp. van Shall.
Shoulder, 8. schouder.
Shout, 8. geschreeuw.
* to Show, y. a. toonen.
Show, 8. tooneel, vertooning.
Shower , ». regenvlaag ,
stortregen,
to Shower, y. a. et n. 1.
laten regenen, gieten; 2.
regenen , stroomen ; to
»hower down, nederstor-
ten, doen nederstroomen.
Shown , part, van Show.
Shriek,», angstig geschreeuw,
gil'
Shrine, ». 1. kast ter bewa-
ring van heiligdommen;
heiligdont; 2. kapel.
Shroud, ». 1. bedekking ,
hulsel; 2. doodgewaad y
doodkleed,
to Shudder, y. n. huiveren,
to Shun, y. a. mijden,
• to Shut, (imp, en part.
Shut) y. a. et n. sluiten;
to »hut up, opsluiten,
Siam, 6, Siam; (een land
en rijk op het oostelijke
schiereiland van Oostin-
diê),
Sibyl, i. Sibylle, (naam van
eene zekere beroemde pro»
fetes bij de ouden),
Sicily, ». Sicilië,
Sick, adj. ziek.
Sickness, 8. ziekte.
Sickle r 8. sikkel.
Side, 8. 1. zijde; by the
»ido of, nevens; 2. zijde,
partij in den oorlog; 3.