Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
273
* to See, {imp. saw, part.
8scn) V. e. sien.
Seed , 8. zaad.
* to Seek, {imp. en part.
sought) V. a. zoeken; to seek
for, ergens naar staan.
to Seem, y. n. schijnen, het
aanzien hebben.
Seeming, adj, schijnhnar.
Seen , part, van to see.
to Seeth, {imp. sod o/seelh-
ed, part, sodden) v. a.
braden, koken,
to Seiie, y. a. J. pakken,
aangrijpen; 1. overvallen;
to sell« upon , zich mees-
ter maken van.
Seldom, adr. zelden.
to Select, V. a. kiezen , «iV-
kippen.
Self, 8. zplf, hoofdzakelijk
in zainenstelling, als: my-
self, himself, one's self,
to Sell, V. a. {imp. cnpart.
t-old) verhoopen.
Seller, s. verkoopcr, ver-
koopster.
Seminary, s. kweekschool.
Senate, s. senaat, (verga-
dering der senatoren of
raadsheer en).
* to Send, v. a. (imp, en
part. %2n\.) zenden; lo send
lor one, iemand ontbie-
den, laten halen.
Sensation , 8. getoaarwor-
ding, gevoel,
Ssnse, a. J. zin, gevoel,
gewaarwording; he has a
different sense of the mat-
ter, do zaak maakt op
hem eenen anderen in»
druk; 2. verstand.
Sensible, adj. 1 ,gevoelig,merk-
baar; 2.hewust;io make sen-
eible, iemand laten blijken.
Sensual, adj. zinnelijk.
Sent, imp. en part. van'io
Ssnd.
Sentence, 8. I, vonnis, reg-
icrUjke uitspraak; 2. ze-
despreuk.
Sententious , adj. vol zede-
spreuken.
Sentiment, s. I, gevoel, ge-
waarwording; 2. gezind-
heid.
Sentinel, 8. schildwacht.'
to Separate 5 v. a. scheiden.
Sepulchre, s. graf.
Sequin , 8. sequin, (Turksche
gouden munt, omtrent de
waarde tan eenen dukaat).
Serene, adj. 1. helder; 2.
opgeruimd.
Series, s. reeks.
Serious, adj, ernstig; I am
serious , het is mij ernst.
Siiriously, adv. ernstig.
Sermon , s. leerrede.
Serpent, s. slang.
Servant, s. bediende; a ser-
vant-maid , een dienst-
meisje.
to S^rve, V. a. etn. I. rfjc-
ncn , dienstdoen, oppas*
sen; 2, to* Berve cn to
serve np, (het eten) op-
dragen; to serve the ta*
blo , de tafel bezetten
(met spijzen, ^cijn).
Service , s. 1. dienst; 2i
openbare eerdienst; divine
service , godsdienst; sir-
vice for the dead, zielmis^
mis voor overledenen.
Servilely, adv. slaafsch.
Servitude, 8. dienstbaarheid»
* to Sat, y. a. ot n. 1. (imp.
cn part, set) zetten; 2.
opstellen; to set fire to
aansteken , t/t brand sle-
23