Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
S.
2. iooneel (tn een tooneeU
stuk); 3. aanblik.
Scepter, 8. schepter.
Scheme ,9. 1. zamenhan-
gende voorstelling; 2. onf-
werp, plan, uitvinding.
Scholar, 3. 1. leerling; 2,
student; 3. geleerde.
School, 8. school.
Schoolmaster, s. schoolmees-
ter.
Science, s. xcetenschap,
Scipio , sv Scipio , (de Afri-
kaan, de oude; beroemd
Hom. veldheer, die Nieuw
Carthago in Spanje in-
nam , en op het laatst
Hannibal overwon),
to Scold, V. a. et n, uit-
schelden.
Scorn , 8. verachting,
Scotland, 8. Schotland.
Scoundrel, s. schurk, slechte
kerel,
to Scour, a. et n. I.
schurent vegen; 2, snel
loopen,
to Scrape, v, a. krabben,
afkrabben,
to Scratch, a. krabben.
Scratching, s. krabben.
Scream, 8. gil, schreeuxo.
Scripture, s. 1. schrift; 2,
de H. Schrift, Bijbel.
to Scrutinize, v. a. naauw-
keurig toetsen, onderzoe-
ken.
Scrutiny , 8. navorsching ,
onderzoek,
to Scud, V. n. wegloopen.
Scurvy, ndy schurftig, slecht,
Scurvily , adv. hatelijk ,
schandelijk.
Sea, 8. zee.
Seahorse, 8. zeepaard;Nijl-
paard,
Seal, 8. zegel,
to Seal, V. a, toezegelen ,
zegelen,
to Search, v. a. zoeken ,
navorschen, onderzoeken.
Search , s. zoeking; in
search of, om te zoeken;
in search of provisions,
om proviand te halen.
Searching, aéj.navorschend.
Sea-shore, s. zeekust.
Season, s. jaargetijde,
to Season, t. a. toebereiden.
Seasonable, adj. te regter
tijd aangebragt, gepast.
Seasoning, s. toebereiding.
Seat, a. 1. zetel; 2, land-
goed; Z.leer stoel, leerpost,
to Seat, T. a. zetten, plaat-
sen; seated, gezeten, zit-
tend, gelegen,
Sebastian , s. Sebastiaan ,
(naam des voorlaatstenko
nings van Portugal van
de oude linie in de dóde
eeuw).
Second, adj. tweede,
to Second, v. a. ondersteu-
nen , bijstaan.
Secrecy, s. geheimhouding.
Secret, adj. geheim; in
secret, in het geheim.
Secretly, adv. in het ge-
heim, heimelijk.
Secret, s. geheim.
Sect, 8. godsdienstige ge-
zindte, sekte,
Sccure, adj. \,zeker^ veilig;
2. vol vertrouwen,
to Secure, v. a. 1. beveili-
gen; 2, zich van iemands
persoon verzekeren.
Security, s, zekerheid, vei-
ligheid.
Sedition, 8. oproer, muite-