Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
s. •
271
Saint, s. heilige.
Sake , 8. oorzaak , reden ; (aU
leen gebruikelijk in do
êpreektoijzen): i'or ... 8akc,
om ... wil; for the sake of
security, veiligheidshalte;
for the sake of it, deswe-
ge; for his sake, om zij-
nentwil»
Salamanca, s> Salamanca,
(eene stad in Spanje, in
de protincie Leon).
Salamis , Salamia, (eiland in
Griekenland bij A/rika).
Salary, s. inkomsten, loon,
salaris.
Sale, 8. verkoop; to expose
to 8ale, te koop aanbieden,
Sally , 8. uitval (uit eene be-
legerde stad).
Salutary, adj. heilzaam,
to Salute, t. a. groeten.
Same, adj. zelfde.
Sanction, 8. bekrachtiging.
Sanctity, s. heiligheid.
Sanctuary , s. heiligdom.
Sand, s.zand, zandwoestijn,
Sans-souci , s. Sans-souci ,
(beroemde tuin en land-
huis van den koning van
Pruisen nabij Potsdam),
Saragossa , s. Saragossa ,
(eene voorname stad in
Arragon in Spanje),
Sarcasm, s. bijtende spot.
Satiety, 8. verzadiging.
Satirical, adj, hekelend,
hits, scherp.
Satisfaction, s. 1. voldoe»
ning , bevrediging ; to
give satisfaction , genoegen
geven; 2. tevredenheid^
genoegen,
to Satisfy, v. a, voldoen,
bevredigen.
Sauce, s. saus.
to Saunter, v, n, ledig loo-
pen, lanterfanten.
Savage, adj, wild.
Savage, wilde.
to Save , v. a, 1. redden,
behouden; 2, sparen.
Save, adv. uitgezonderd, he-
halve; nothing save, niets
dan.
Saw, imp. van to See,
Saw , 8. zaag,
• to Say, v. a. (imp, en
part, said) zeggen; ho is
said to have, men zegt,
dat hij heeft,
Scail'old, s. 1, schavot; 2.
stellaadje.
Scale , 8. !• schub ; 2»
schaal.
Scale, 8. \,ladder; 2, maat-
staf, schaal.
Scalp, 8. de huid over de
hersenpan,
to Scalp, v. a. scalperen,
(iemand, volgens de wij*
ze der Noord - Ameri-
kaansche wilden , een
gedeelte van de huid der
hersenpan , benevens de
haren wegnemen) ; SiSceX^-
ing party, eene scalpeer-'
partij, (eene strooppartij
van wilden, die uitgaat
om vijanden op te van-
gen en te scalperen).
Scandal, s. 1. ergernis; 2.
kwaad spreken en laste-
ren van anderen.
Scarce , Scarcely , adv. naau»
welijks,
to Scatter, v. a. verstrooi-
den , rondstrooijen.
Scene, s. 1. schouwplaats^
{over het geheel, . elke
plaats, waar eene daad
verrigt wordt), tooneel;