Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
R.
265
to Reduce, v. a. I. terug
brengen; 2, brengen (6.
V, in nood); 3. vermin-
deren , doen dalen ; 4.
bedwingen, innemen, te
onder brengen.
Reduction , a. bedwinging,
inneming,
to Reek , v. n. rooken ,
dampen,
to Re-estnblish) v. a. we-
der invoeren, weder op-
rigten.
to Refer, v. a. overgeven,
overlaten (ter beslissing),
to Reflect, t. n. 1. bedenken;
2. (met de prep, upon)
aan iets denken, over
iets nadenken.
Reflection , 8. overleg, be-
schouwing , opmerking,
to Reform, v. a. hervor-
men, verbeteren.
Reformer, 8. verbeteraar ,
hervormer,
to Refresh, v. a. ververschen,
uitrusten.
Refreshment, s. verversching.
Refuge, 8. toevlugt.
Refusal, 8. 1. weigering; 2.
weigerend antwoord,
to Refuse, v. a. 1. weige-
ren , niet aannemen , van
de hand wijzen ^ 2. af-
wijzen.
Refuse, 8. uitschot,
to Regain, v. a. weder win»
nen, weder verkrijgen»
Regal,- adj. koninklijk.
to Regard, v. a, 1. aanzien;
2. bespeuren, acht op iets
geven; 3. acht op ietê
slaan; 4. niet onbeloond
laten; 5. ergens voor aan-
zien , ergens voor houden.
Regard, 8. 1. achting, eer*
bied; regard to truth ,
waarheidsliefde; 2, with
regard, met opzigt; with-
out regard to , zonder
acht te slaan op.
Regardless, adj. onbezorgd»
Regent, s. regent, stadhou-
der, stadhouder es y land-
voogdes.
Regiment, 8. regement.
Region, s. landschap^ ge-
bied, landstreek; regions
• of literature, gebied der
letterkunde.
Regret, medelijden, leed-
wezen,
to Regret, v. a. beklagen.
Regular, adj. regelmatig,
geregeld.
Regulation , s. inrigting ,
verordening,
Reign , 8. iregering,
to Reign, v. n. regeren f
heerschen.
Rein, 8. teugel,
Reinard, s. Reintje, (naam
van den vos in de fa-
bel).
to Rejoice, v. a. I. verblij-
den; 2. zich verheugen,
to Rejoin, t. a. weder bij
iemand komen,
to Relate, v. a. et n. 1,
verhalen; 2, to relate to,
betrekking hebben op»
Related, adj. verwant.
Relation, 8. 1, verhaal; 2.
betrekking; 3. verwant'»
schap; 4. verwant.
Relative, adj. betrekkelijk^
evenredig,
to Release, v. a. bevrijden^
verlossen.
Relic, 8. overblijfsel.
Relief, 8, ver lig ting , be-
vrijding van kwalen »
22