Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
264
R.
Iletich, 8. bereik y vermogen
om iets te bereiken; it
18 without my reach, ik
kan het niet bereiken;
to be nut of the reach,
niet bereikt kunnen wor-
den; to come within one's
reach , iemand in den
weg komen.
• to Read , v. a, lezen.
Reader, 8. lezer.
Readily, adv. 1. vaardig,
gemakkel^k ; 2. bereid-
willig, gaarne.
Readiness, s. \. gereedheid;
2, vaardigheid, snelheid.
Ready, adj. bereid, vaar-
dig, bereidwillig; ready
to sail , zeilvaardig ; I
was ready to die, ik was
hijna gestorven.
Real, adj. in der daad,
waarachtig, wezenlijk.
Ri'aiity , s. wezenlijkheid j
in reality, in der daad.
Really, adv. waarlijk.
to Reap , v. a. 1. afmaaijen ,
oogsten; 2. inzamelen,
trekken (renten).
Reaper, s. maaier.
Reason, s. 1. rede; 2. oor-
zaak, grond.
to Reason, v. n. redene-'
ren , besluiten , verstan-
dig spreken.
Reasonable, adj. redelijk y
billijk, edelmoedig,
• to Rebuild , v. a, herbou-
wen,
• lo Recall , v. a. weder
roepen, terug roepen ; to
recall to one's niemory,
iemand iets weder te bin-
nen brengen.
to Receive, v. a. 1. ont-
vangen; 2. opnemen; 3.
met goedkeuring opnemen,
gunstig opnemen , gun-
stig aanhooren.
Receiver, 8. ontvanger.
Reception , s. ontvangst ,
onthaal,
Rectiss, s. 1. afstand, ver-
wijdering ; 2 binnenste
landstreek, hoek,
to Reckon, v. a. 1. reke-
nen, tellen; 2. schatten,
ergens voor houden.
Reckoning, s. rekening,
to Reclaim , v. a. weder te-
rug eischen of verlangen,
to Recollect, y. o. zich her-
inneren; since 1 can re-
collect, zoo ver mij heugt;
2. zich iemands gelaats-
trekken herinneren, hem
herkennen.
to Recommend, v. a. aan-
bevelen.
Recommendation, s. aanbe-
veling; a letter of recom-
mendation , een aanbeve-
lingsbrief.
Recompense, 8. belooning.
to Record, v. a. opteeke-
nen, bewaren (in de ge-
schiedenis).
Record , s. geschiedboek ,
jaarboek.
to R'icount, v. a. optellen.
Recourse, s. toevlugt; to
have recourse, zijne toe-
vlugt nemen,
to Recover, v. a. et n. 1. weder
bekomen; 2. to recover
one's self, zich herhalen ;
3. bijkomen, herstellen,
genezen.
Recreation, 8. uitspanning.
Red, adj. rood,
to Redeem, v. a. loskoopen,
bevrijden.