Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
261
bieden; 2. zich voorstel-
len, voorhebben.
Prospect, 8. uitzigt.
Prosperity , 8. welvaart ,
voortkomen, voorspoed.
Prostrate, adj. uitgestrekt.
to Protect, V. a. bescher-
men , beschutten.
Protection, s. bescherming,
beschutting.
Protector, s. beschermer.
to Protest, V. a. betuigen,
plegtig verklaren.
Protestant, s.I.) Protestant-,
II.) adj. Protestantsch.
Protestation, s. plegtige te-
genbetuiging.
Proud, adj. 1. trotsch; to
he proud of, trotsch op
iets zijn.
to Prove, v. a, et n. bewij'
sen; 2. uitvallen, zijn.
P roverb , s. spreekwoord.
to Provide , v. n. 1. iior^ rfra-
gen, zorgen; 2. voor iets
zorgen , aanschaffen, zich
verschaffen; 3. (iemand
ergens mede) voorzien.
Provided, conj. onder voor-
waarde , mits.
Providence, 8. voorzienig-
heid.
Providential, adj. wat van
de voorzienigheid komt,
gelukkig.
Province, 8. provincie, ge-
deelte van een rijk).
Provision, $. 1. voorzorg,
inrigting; 2. voorraad,
(tn plur.) proviand, le-
vensmiddelen.
Provocation, s. 1. uitda-^
ging, terging; 2. aanlei-
ding.
to Provoke, v. a. uitdagen,
tergen, veroorzaken.
Prudent, adj, voorzigtig ,
verstandig,
to Prune, v. a. snoeijen,
Prussia, s. Pruisen,
Pshaw , int. (een uitroep
van verachting) , fi , fij ,
foei, ba.
Public, adj. opfinbaar.
Public , 8. publiek.
Publiüly, adv. openlijk.
to Publish, v. a. 1, bekend
maken; 2. uitgeven,
to PuIT, v. n. blazen, op-
blazen-, to puff up, op-
blazen.
to Puil, v. a. trekken, ruk-
ken; to pull down, af-
breken , nederwerpen; to
pull out, uittrekken, uit-
rukken; to pull nff, af-
stroopen, uittrekken.
PumioH , Pumice-stone , s,
puimsteen.
to Punish, v. a. straffen.
Punishment, s. straf, be*
straffing.
Pupil, 8. kweekeling , leer-
ling, scholier.
Puppet, 8. pop.
Puppy, 8. jonge hond; 2.
(eene uitdrukking van ver-
achting van een' jong
mensch:) vlasbaard.
to Purchase, v. a. 1. koo-
pen; 2. verwerven.
Purchaser, s. kooper.
Pure, adj, zuiver, onaan-
geroerd, onschuldig.
Purity, 8. reinheid, zui-
verheid.
Purpose, 8. I. voorstelling,
doel, einde; on purpose,
opzettelijk; 2. uitslag; to
no purposr;, zonder ^C'
volg, onnut, te tergeefs.
Purse, 3 bonrs, geldbeurs.