Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
p.
257
beiden, loontoerk verrig-
tcn.
Pocket, 8. zak.
Pod , 8. bast, schiL
Poem, 8. gedicht.
Poet, 8. dichter.
Poignant, adj. bijtend, bit-
ter, wrang.
Point, 8. 1. spits; 2. land-
tong , voorgebergte; 3.
punt; 4 het beslissend
oogenblik; 5. punt, om-
standigheid, geschil; 6.
doel,
lo Point, V. a. 1. de spits
ergens naar toe keeren;
2. duiden, toonen; to
point out, uitduiden, aan-
wijzen,
to l'oison , T. 8. vergifti-
gen, vergeven,
Poi8on , 8. vergif.
Poland, 8. Polen,
Pole, 8. lange staf, staak.
Polemical, adj, polemisch,
waarover, of waarbij men
strijdt, en disputeert,
Policc, 8. policie.
Policy, «. staatkunde^ ho-
nesty is the best policy,
eerlijk duurt het langst,
Polish, adj, Poolsch,
to Polish, T. a, polijsten;
polished» gepolijst.
Polite, adj. 1. gepolijst,
fijn ƒ 2. hoffelijk ,
êchaafd, beleefd,
Politene>8, 8. beleefdheid.
Politician, 8. staatkundige,
Pomerania, 8. Ponivieren.
Pomeranian, 8. Pommer,
Pomp, 8. staatsie.
Pompous, adj. ]. prachtig;
2. hoogdravend; pompons
term» , hoogdrarende
woorden.
Pond, 8. moeras, poel,
Pooh, int. ba, {een uitroep
van minachting).
Pool, 8. poel, moeras.
Poor, adj. arm.
Pope, 8. paus.
Populace , 8. gomeene volk ,
gepeupel.
Poet, 8. haven.
Porter, s. lastdrager.
Portion, s. 1. dccl, aan-
deel ; 2. huwelijksgoed,
uitzet, bruidschat.
to Portion, y, a. to por-
tion a daughter with ten
thousand pounds , eene
dochter JO,000 pond (ster-
ling) ten huwelijk geven.
Port 1 Orient, 8. Port V Ori-
ent, (eene stad en haven
van Frankrijk),
Portly , adj, aanzienlijk ,
statig.
Position, ft. houdingy loe-
stand.
Positive, adj, stellig^ uit-
drukkelijk.
Posture, ft. houding,
to Possess, T. a. 1. bezitten \
2. in het bezit steüen.
Possession, 8. 1. hezii; 2. ei-
gendom , goed, bezitting.
Possible, adj. mogelijk.
Possibly, adv. 1. mogelijk;
2. misschien.
Post, s. 1. vaste zitplaats,
post; 2. post; to ride
post, met de post rijden;
3. paal.
Post-boy, 8. postknecht,
Poateriiy, t. nakomeling-
schap.
Potent, adj. magtig.
Potion, 8. drank,
to Pounce, v, n. met de
klaauwcn vatten, pakken,
21