Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
P.
Plaintiff, klager.
Plaintive, adj. klagend, kla-
gelijk.
Plan, s. plan, ontwerp.
Plant, plant,
to Plant, v. a. 1. planten;
2. toortbrcngen , telen.
planter, a. planter, {bezit-
ter van eene plantaadje,
voornamelijk in de In-
dién),
Plate, «. gereedschap , {voor-
namelijk. van goud en
zilver), gereedschap in
eene huishouding, tafel-
zilver.
Plausibly , adv. op eene
schijnbare wijze.
Play, s. 1. spel; 2. tooneel-
stuk, stuk; 3. voordeel
in het^ spel, voordeelige
standplaats in het vechten,
to Play , V. a. et n. spelen;
to play the wag, den
poetsemaker spelen , de He-
den voor den gek houden.
Playiul , adj. spelende,
moedwillig.
Plea, s. I. regtszaak; 2,
voorwendsel, verontschul-
diging,
to Plead, v. a. et n. 1. voor
het geregt bekennen, kla-
gen; 2. te zijner verde*
diging aanvoeren.
Pleasant. adj, l. aangenaam;
2, vrolijk, schertsend.
to Plenst?, n. et 1.
bevallen ; 2. vermaken ,
genoegen geren, tevreden
stellen ; to be pleased , te-
Tteden zijn, behagen tin*
den; 3. lust hebben; I
please, hst behaagt mij;
if you please! als het u
belief t! in de uitdrukking:
please your Majesty, en
soortgelijke cerem onesle
spreekwijzen, schijnt het
gebezigd ie worden voor;
may it please, met Uwer
Ma jest cits verlof, of, om
Vv:e Majesteit onda^a-
nigst te dienen.
Pleasing, adj. 1. aangenaam,
liefelijk; 2. blijde.
Pleasure, s. 1. vermaak ^
vergenoegen; 2. wellust.
Plebejan , s. Plebejer, (ro»
onadellijk geslacht, bij-
zonder in Rome).
Pledge, s. 1. onderpand;
2. borg, gijzelaar.
Plenteous, adj. overvloedig,
mot weldaden overladende.
Plentiful , adj. rijkelijk ,
overvloedig.
Plentifully, adv. 1. over^
vloediglijk, overvloedig ,
in overvloed; 2. terdege,
duchtig; to devour plen-
tifully, duchtig schransen,.
Plenty, s. overvloed, me-
nigte.
Pliant, adj. buigzaam, elas-
tiek,
Pliny, PUnius; Pliny
the elder, Plintus de ou-
de; Pliny the younger,
Plinius do jonge,
to Pluck, v. a. plukken;
to pluck out, uitirekkeis..
Plume, s. 1. veer, vogel*
vercn-f 2. phuim.
to Plunge, V. a. I. indoo-
pen , dompelen, 2. tfi-
dou%ccn.
Plunge, s. indoopen.
Pluto, K Pluto, {God cn
Koning dor benedenwe-
reld).
to Ply, v. n. iperAjf«,^ ar-