Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
25-4
P.
T. a. 1. betalen \ 2. mis-
gelden ; 3. afleggen (een
bezoek); 4. toestaan; to
pay attention , op iets
acht geven, opletten»
Pcacealjle, adj. vreedzaam,
Peaceful, adj. 1. vreedzaam;
2. gerust; a peaceful con-
science , een gerust ge-
iceten.
Peace-maker, s, vredemaker.
Peace, s. vrede.
Peach , 8. perzik.
Peach-tree, 8. perzikboom.
Peacock, 8. paauw.
Peasant, s. boer.
Peculiar , adj. eigendomme»
lijk , eigenaardig , bij-
zonder.
Peculiarly, .^dv. bijzonder.
Pedantic, adj. pedant.
Pedantry , p. pedanterij ,
kwalijk aangcbragte ge-
leerdheid, verwaandheid.
Pedigree , s. geslachtregis-
ter, stamboom.
Pedlar, s. (rondzxoervende)
kramer , markeienter ,
kwakzalver.
Peevish, adj. verdrietelijk,
knorrig, wonderlijk.
Peevishly, adv. verdrietelijk,
Penofil , 8. Penafil , (eene
stad in Spanje in Oud»
Castilië),
VenaHyyi.igeregtelijke) straf.
Pence, plur. van penny.
Pencil, Pencil-brush, pen-
seel,
Penelope, s. Penelope, (echt-
genoot van Ulysses),
to Penetrate, v. n.. door-
dHngen, indringen.
Penny, s. naam eener En-
gelsche munt, waarvan
j2 een' schelling uitmaken.
Pension , 8. jaarwedde.
Pensive , adj. nadenkend,
in gedachten verzonken.
People , 8. (zonder teeken
van meervoud aan te ne-
men) volk; 2. (zonder ar-
tikel) lieden; my people,
mijne lieden, mijne be-
dienden ; 3. men.
to People, V. a. bevolken.
lo Perceive, v. a. inzien,
opmerken.
Peregrination, s. reis.
to Perfect, v. a. volmaken.
Perfect, adj. volmaakt.
Perfection, s, volmaaktheid.
to Perform, v. a. uitvoeren,
voltrekken, verrigten.
Perfume, s. reukwerk.
Perhaps , adv. misschien ,
xceUigt.
Peril, s. gevaar, levensge-
vaar.
Period, 8. periode, tijdvak.
to Perish, v, n. omkomen,'
to Permit, v. a. veroorlo-
ven, toelaten.
Permission , s. verlof.
Pernicious, adj. verderfe-
lijk, doodelijk.
Perpetual, adj. altoosdurend,
to Perpetuate, v. a. doen
voortduren, vereeuwigen.
Perpetually , adv. altijd ,
doorgaans.
Perplexed, adj. verlegen.
to Persevere, v. n. uithou-
den , volharden.
to Persia, s. Per zie.
Persian, s. Perziaan.
Persian , adj. Perziaansch,^
Perzisch,
to Persist, v. n. volharden ,
op iets staan.
Person, s. 1. persoon; 2,
uiterlijke gedaante.