Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
252
O.
to Orerrate, v. a. i« hoog
ioaardereiK
to Overtake, t. b. inhaUn
{op eene reis)»
to Overthrow, v. a. omstoo-
ttn^ omter werpen, cer-
niet igen,
to Overturn p a. omver
loerpen,
to Over^vhelm, v. a. doen
jsinken, overdekken, over -
stelpen,
to Owe, v. a. 1. schuldig zijn j
2. te danken hebbeii.
Owl, 8. uil.
Own, adj. eigen,
to Own , v. a. 1, bekennen y
belijden, erkennen.
Owner , 8. eigenaar, bezitter.
Ox, 9, os,
p.
Pacific, adj. vreedzaam ^
Vredelievend, stil.
Pack , 8. 1. pak ; 2. koppel^
aantal {jagthonden).
Pack-saddle* 8. pakzadel.
Pageantry, a. staatsie , ver-
tooning.
Page, 8. pagOf edelknaap,
hofjonker.
Paid, imp, en part, van
to Pay.
Pain, I. 1. straf} 2. pijn,
kwelling , smart; 3. moei-
te, bezwaar; to take pains
en to be at the pains, sich
de moeite geven.
Painful, adj. pijnlijk, kweU
lend, smartelijk,
to Paint, T. a, schilderen.
Pair, 8. paar.
Palace, 9. paleis.
Pale, adj. bleek.
Palene», bleekte.
Paicfttine, ». Palestina,
Pallas, 8. Pallas, {de Go-
din der wysheid cn der
kunsten , ook Minerva
genoemd).
Panegyric , ». lofrede, lof-
spraak.
Pang , 8. (meestal in het
meervoud pangs), bang-
heid, hecreesdheid*
Papa , 8. papa , vader.
Papal, adj. pauselijk.
Paper , s. papier , blad-,
newspaper, courant.
Paradise, paradijs^ lusthof.
Marcel, 8. 1, gedeelte; 1,
hoop, aantal.
Pardon , », vergiffenis; l
heg your pardon , vergeef
mij.
to Pardon, a. begenadi-
gen , vergeven.
Parent, 8. vader of moeder ;
the parents, de ouders.
Parentage, afkomst, fa-
milie.
Paris, 8. Paris, (de zoon
van koning Priamus van
Troje),
Paris, 8. Parijs, (de hoofd-
stad van Frankrijk),
Parish , 8. kerspel, gemeente.
Park, 8. park, diergaarde»
Parliament, 8. parlement.
Parlour, s. bezockvertrek.
Parmesan, 8. Parmezaan-
kaas,
Parrot, papegaai.
Parson, 8. predikant.
Part, 8. 1. gedeelte', 2,
pligt , bezigheid , ambt;
for my part, voor mijn
party wat mij betreft;
on my part, van mijnen
kant.
Parts i pl. 1.