Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
O. 25-1
stand; 2. contrast, ver- Ostentation , «. pralerij ,
schil. grootspraak.
to Oppress, t, a. 1. onder- Ostentatious, adj. grootspre-
drukken / 2. zeer druk- kend.
ken , henaauxoen. Ostrich, s. struisvogel, struis,
Opptetsion,». onderdrukking, Ossuna, s. Ossuna, (stadin
Opprobrious, adj. schande- Spanje),
lijk, beschimpende Other, adj, ander,
brious language, schimp- Otherwise, adv. anders,
taal. * Ought, (een gebrekkig ioerk-
Opulence, s. rijkdom, over- woord) moeten, behooren,
vloed. Our, pron. ons, onze.
Or, conj. of. Ours, pron. do of het onze;
Oracle, s. godspraak, ora- a friend of ours, een van
kei. onze vrienden.
Oraculous, adj. als een ora- Ourselves, pron. 1. wij zel-
kel, orakelachtig. ven, ons zelven, zelven;
Orange, s. oranjeappel, 2. als recipr. ons.
Order, s. 1. orde; 2. bevel, Out, prep. (altoos met of
order; 3. middel ter be- verbonden) uit. Somwij-
reiking tan zeker doel; len kan het ook door:
in order to, met oog- van, door middel, enz,
merk om; in order to vertaald worden.
know, om te weten; in Out, adv. 1. naar buiten;
order to his relief, te zij- 2. ten einde, tot aan
ner hulp of verligting; *t einde,
4. plur, priesterlijke on Outside, buitenzijde,
dening. Outward , adj. uiterlijk,
to Order, v. a. verordenen. Over, prep, et adv. 1. overt
bevelen , besteilen; io oxdat daarover; 2. voorbij; 3.
before one , voor zich doen in eenen hoogen graad,
komen; to order. . . to bovenmate ; {zoo wordt
be raised, laten oprig- het voornamelijk in za-
ten; to order one a sum menstellingen gebruikt),
of money, iemand eene to Overcome, v, a. over-
som gelds laten toetellen winnen,
of uitbetalen. Overgrown, adj. (bovenma-
Orderly, adj. ordelijk, re- tig) groot, ongemeen groot,
gelmatig. to Overhear, v. a. luiste-
Ordinary, adj. gétroon. ren, beluisteren, half
Orient, Orient, (eene hooren.
stad in Bretagne), to Overjoy, v, n. zich bij-
Ornament, s. sieraad, ver- xonrfcrrcrAewgeniovcrjoy-
siersel, cd , zeer verheugd.
Ornamental, ndj. versierend, to Overlook, t. a. overzien^
Ornamented, adj. versierd, over hot hoofd zien*