Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
246
M.
Mother-bee, 8. moederh^, ko-
ningin (der bijen).
Motion, 8. beweging.
Motive, 8. beweegrond, re-
den,
to Mount, v. a. I. opklimmen;
to mount on horseback,
zich te paard zetten \ 2.
met een paard voorzien ^
berijden.
Mount, 8. berg.
Mountain, 8. berg.
Mourning, s. rouw, rouw-
gewaad.
Mouse, 8. muis.
Mouth, 8. 1. mond, muih,
2. opening, uitwatering,
mond,
to Move, v. a. et n. bewe-
gen ; 2, aandrijven; 3.
roeren-, 4. zich bewegen,
weggaan.
Movement, 8. bewegi^tg.
Mr., 8. (tn p/aa/s can Master,
wanneer men iemand
aanspreekt, enz, voor den
eigennaam , terwijl het
dan Mister uitgesproken
wordt), Mijn Beer,
Much, adj. veel.
Much, adv. 1. veel-, 2. in
eenenhoogengraad, zeer-,
not 80 much, niet zoo
zeer; not. 80 much as,
zelfs niet eens; 3. vaak-,
4. bijna.
Mud, 8. modder, slijk.
Muddy, adj. modderig, troe»
bel,
Mulberry-tree , 8. moerbe-
iiènboom.
Mule, 8.. muilezel,
to Multiply, v. a. et n.
vermeerderen.
Multitude, 8. I. menigte;
2, groote hoop.
to Murder, v. a. vermoorden.
Murder, 8. moord.
Murmur, s. gedruisch, mur^
mureren.
Music, 8. toonkunst, muzijk,
Misical, adj. muzikaal,
Muscovites, 8. pl. Russen,
to Muse, v. n. peinzen, in
gedachten verdiept zijn.
Musket-ball, 8. snaphaan-
kogel,
" Must, v. n. moeten (een
werkwoord, dat in alle
personen, getallen en tij-
den must heeft).
to Muster, v. a. 1. monste-
ren2. laten zien, too-
nen, ten toon spreiden.
Mute, adj. stom, sprake-
loos.
to Mutter, v. a. et n. mom-
pelen.
Mutton, 8. schapenvleesch.
Mutual, adj. wederkeerig.
Mutually, adv. wederzijds.
My, pron. mijn, (hetzelve
staat altoos voor een zelf-
standig naamwoord, even
als mine achter hetzelve),
Mycenae, 8. Mycenae, (eene
Grieksche stad in den
Peloponnesus),
Myself, pron. 1. ik zelf, mij
zelf, zelf; 2. (als reci-
procum), fny.
Mysterious, adj. 1. geheim-
zinnig ; 2, achterhoudeTtd,
Mystery, 8. geheim,
N.
Nail, 8. nagel,
IVaked, adj. naakt,
IVame, 8. naam.
to Name, v. a. noemen.
IVamur, 8. Namen,