Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
M.
243
Medina, f. Medina ^ {eene
stad in Arabië).
to Meditate, v. n. naden-
ken , over ieta peinzen.
Meditation, a. nadenken, be-
spiegeling, overdenking,
Mediterranean (adj.) sea, mid-
dellandsche zee,
to Moet, (imp. en part, mei),
T. a. 1. aantreffen, be-
jegenen, ontmoeten; 2.
te gemoet gaan; 3. on-
verwachts aantreffen; to
meet with contrary winds,
door tegenwind overval-
len worden; 3. (vijandig)
aantasten.
Meeting , s, bijeenkomst ,
vergadering.
Melancholy, adj. treurig,
droevig, zwaarmoedig.
Melancholy, s. zwaarmoe-
digheid.
Melody ,8. I. welluidend-
heid, melodie; 2. (wel-
luidend) gezang,
to Melt , T. a. et n. 1.
smelten; 2. (tot medelij-
den) bewegen.
Membrane, s. vlies.
ML>morabIe, adj. gedenkwaar-
dig , merkwaardig,
Memory, s. geheugen; 2.
aandenken.
Men, 8. plur. (ranman)|
menschen, mannen.
Menace, s. bedreiging,
to Mend, t. a. verbeteren,
Menelaus, s,Menelaus, (ko-
ning van Sparta, echt-
genoot van Helena),
Menial, 8. knecht, huisbe-
diende,
to Mention, t. a. gewagen
van, vermelden,
Merchant, s. koopman.
Merchandise, s. koopman-
schap,
to Merchandise, v. n. han-
del drijven.
Mercury , s. Mercurius, (do
mythologische bode der
goden).
Mercy, s. \, genade, barm-
hartigheid , vergiffenis;
2. xoillekeur, (in het ver-
schooncn of straffen).
Mere, adj. bloot, alleen;
a mere fiction, een bloot
verdichtsel.
Merely, adv. blootelijk, al-
leen , eeniglijk, enkel.
Merit, s. 1. verdienste; 2.
grond (van beslissing bij
een proces).
to Merit, T. a verdienen.
Merry, adj. vrolijk, opge-
ruimd ; to make one's
aelf merry with a thing ,
met iets spotten.
Message , ê, 1. boodschap,
berigt.
Messenger, afgezant, bo-
de , boodschapper.
Metal, 8. metaal.
Metamorphosis, 8. gedaante-
verwisseling.
Method, 8. 1. wijze, me-
thode; 2, middel.
to Mew, T. n. maauwen.
Mewing, 8. maauwen.
Mice, 8. plur. (van mouse),
muizen.
Middle, 8. midden.
Midnight, 8. middernacht.
Midst, •• midden.
Mien, 8. mijne, gelaatstreki
Might, imp. van may.
Might, 8. magt, gezag.
Mightily , adv. magtig ,
zeer,
Milchcow, 8. melkkoe.