Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i2
M.
Harmer« s, seepian.
to Mark« v. a. !• merken,
op7nerken; 2. aanduiden.
Mark, ». kenmerk, teeken.
Market, s. markt.
Market-place, 8. markt.
Marriage, 8. huwelijk, echt.
Marrow, 8. merg.
Marshal, t, maarschalk.
to Marry, v, a. huwen; 2.
uithuwen.
Marsh, 8. moeras.
Masculine, adj. mannelijk.
Mason, 8. metselaar.
Mass, 8. massa, klomp.
Mast, 8. mast.
Master, 8. 1. heer, mees-
ter, gebieder; 2, bevel-
hebber van een schip, ka-
pitein; 3. bezitter; 4. die
eene bijzondere vaardig-
heid in eene zaak heejt,
0ven als ons: meester; 6.
leeraar, leermeester; dan-
cing master, dansmeester.
Masterpiece, 8. meesterstuk.
Match, 8. 1. partij, huwe-
lijk; 2. zwavelstok.
Material, e^d], gewigtig, we-
zenlek.
Matron , 8. matrone , be-
jaarde vrouw.
Matter, 8. 1. stof; 2, voor-
werp; Z, bezigheid, zaak;
4. etter, materie.
Mature, adj. rijp.
Mausoleum , s. prachtige
graftombe.
Maxim, s. stelregel, grond-
stelling,
* May, (imp, I might), mogen.
Mayor, s. eerste overheids-
persoon in eene stad,
burgemeester.
Me, pron. (daiivus en ac-
cusativus van 1) mij.
Mead, s. weide.
Meadow, 8, weide.
Meal, 8. maal, maaltijd,
gastmaal.
Meaning, 8. 7neening, zin.
Mean,' s. midden (tusschen
twee dingen)'^ 2. middel,
hulpmiddel, (doch in dit
geval steeds means in het
enkel- en meervoud) i by
no means, not by any
means , op geene wijze ,
geenszins; by means of a
bridge, door middel van
eene brug; 3. (enkel in
plur,) vermogen, inkomen.
Mean, adj. in het midden
zich bevindende; in the
mean time, in den tus-
schentijd, intusschen.
Mean , adj. gemeen , gering,
verachtelijk,
to Mean, v. a. et n. 1.
meenen j 2. gezind sy«;
3. willen aanduiden.
Measure, s. 1'. maat; 2.
maatregel.
Meat, s. 1. vleeschspijze;
2. elke spijze ; sweet
meats, confituren, inge-
maakte vruchten.
Mecca, s. Mecca, (eene be-
roemde stad in Arabië).
Mechanical, adj. werktuig-
kundig , de werktuigkun-
de betreffende.
Mechanism , s. mechanismus,
(de beweging naar de
wetten der mechanica).
Medes, s. pl. Mediêrs, (in-
woners van Medië , in
Azië),
Media, s. Medië, (een land
in Azië),
Mediator, 8. middelaar, be-
middelaar»