Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
L.
239
light, i. licht.
Light, adj. ligt, luchtig,
to Light, V. a. aansteken.
Lightly, adv. gemakkelijk.
Lightning, 8. blikiem, loeêr-
licht.
Like , adj. gelijk, gelijk-
vormig ; nothing like it,
in geenen deele.
Like, adv. even als.
to Like, V. a. behagen in
iets hebben , beminnen;
how do you like my en-
tertainment? hoe bevalt u
viijn onthaal?
Likely, adj. et adv. waar-
schijnlijk.
Likewise, adv. even zoo, op
gelijke wijze, insgelijks.
Limb, 8. lid.
Limpid, adj. helder, klaar,
zuiver.
Line, s. 1. regel; 2. lijrt;
3. rij (soldaten), gelid.
to Line, v. a. voeren.
Linen, s. linnen.
Lion, s. leetuc.
Liquor, 8. drank.
List, 8. lijst,
to Listen, v. n. op iets let-
ten , naar iets luisteren.
Litteratnre , 8. geleerdheid,
letterkunde.
Litter s. draagkoets, draag-
stoel.
Little, adj. klein; his little
innocents, zijne onschul-
dige kleinen.
Little, adj. en adv. weinig,
niet veel; a little longer,
een weinig langer.
Littleness, s. kleinheid.
to Live, v. n. leven.
Livelihood , s. levensonder-
houd.
Liveliness, a. levendigheid.
Lively, adj. levendig, vrolijk.
Lives, 8. plur. van Life.
Living, 8. 1. leven, wijs
van leven; 2. onderhoud,
Livre, s. livro, (oude Fran-
eche munt ', th. vervangen
door den frank),
Livy, s. Livius, beroemd
Komeinsch geschiedschrij'
ver.
Load , 8. lading , last,
to Load, v.*a. laden, be-
laden , bevrachten.
to Lock, v. a. toesluiten;
to lock up , opsluiten,
wegsluiten,
Loorian , 8. Locriër, (uit
eene Grieksche stad in
Groot Griekenland of be-
neden-Italië),
to Lodge, v. n. et a. 1.
logeren, wonen; 2. zijn*
intrek nemen; 3. eene
wofiing ge^en , herber-
gen, bewaren.
Lodge , 8. iedere kleine tot
een grooter huis behoo-
rende woning.
Lodging, s. logies, woning,
Logic, ^.logica, redekunde.
Lofty, adj. hoog, verheven.
Log, 8. blok, klomp.
Long, adj. lang.
Long, adv. lang (voorna-
melijk van den tijd); it
was not long, before ho
had , het duurde niet lang,'
of hij had.
Look, 8. blik.
to Look, v. n. 1. zien, kij-
ken; 2. uitzien, een ze-
ker gelaat hebben; to look
for, naar iets omzien,
zoeken; to look on en u-
pon, aanzien.
Long-lived, langlevend.