Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
L.
to Le&m, To a. 1. leeren]
2. verneinen.
learned, adj. ^e/cerrf; the
learned, de geleerden.
Learning, s. geleerdheid.
Least, adj, kleinste, ge-
ringste.
Least, adv. het niinst\ at
least, ten minste.
Leather, s. leder.
Leathern, adj. lederen.
Leave, s. verlof, bexcil-
liging,
to Leave, {prep, cn part,
left) v. a, 1. verlaten,
achterlaten , overlaten ,
laten; to leave off, van
iets afzien, iets opgeven;
2. overlaten.
Leaves , plur. {van leaf) ,
Haderen, loof.
Lecture, s. voorlezing, leer-
rede.
Loft, adj. linker; the left
hand, de linkerhand.
Leg, s. heen.
Legacy, s. legaat.
Legislator, s. wetgever.
Leisure, 9. ledige tijd,
to Lend, v. a 1. leenen; 2.
overreiken.
Length, 8. 1. lengte', 2.
einde van eenen bepaal-
den tijd; at length, et«-
delijk, ten laaiste,
Leonidas, 8. Leonidas, (een
beroemd Lacedemonisch
koning).
Less, adj. (de comparativus
van little) kleiner, ge-
ringer, weiniger.
Less, adv. in eenen kleine-
ren , geringeren graad,
weiniger , minder; the
less, te minder.
Lesson, s, les.
Lest, conj. opdat niet.
Letter, 8. 1. letter 2. brief.
* to Let, (imp. cn part.
let) v. a. 1. laten, toe-
geven , gedoogen ; 2. ma-
ken dat iets geschiedt',
let me know it, laat het
mij weten; to Iet hlood,
aderlaten; to let down,
nederlaten,
Leuctra, s. Leuctra, (eene
stad in Beoti'é, beroemd
door eene overwinning
van Epaminondas).
Level, 8. 1. (effene) vlakte
2. gelijke hoogte; on a
level with the ground ,
gelijk gronds.
Levity, s. ligt zinnigheid ,
vrolijkheid, opgeruimd^
heid.
Lewd, adj. ligtcaardig, uit-
spattend.
Liar, 8. leugenaar.
Liberal, adj. I. vrij; 2.
mild.
Liberty, 8. vrijheid.
Libidinous, adj. wellustig.
Library, s. boekerij.
Lice, pi. z« louse,
to Lick, V. a. likken.
Lictor, 8. Lictor, (geregts-
dienaar bij de Romeinen).
Lieutenant, 8. I. plaatsver-
vanger', 2. luitenant.
Lie, 8. leugen; to give the
lie , logenstraffen , van
onwaarheid beschuldigen,
to Lie, v. a. et n. liegen,
* to Lie, (imp, lay part.
lain,) v. n. liggen', to lie
down, zich nederleggen.
Life, 8. leven', _als toe-
spraak : schat, lieve,
to Lift, v. 0. heffen, inde
hoogte heffen.