Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
L.
237
Laconic, adj. Laconiftch ^
Laconiek, {eene uitdruk-
king met opzigt tot den
stijlykorty intoeinigiroor-
den zaatngevat).
Lad , 8. knaap, jongen,
jong mcnsch,
to Lade, v.a, beladen, laden.
Lady , 8. 1. aanzienlijke
vrouw y dame; 2. vrouw,
echtgenooty gemalin.
Laertes, s. Laertes, {vader
van Ulysses).
Laid, imp. et part, van to lay.
Lake, s, meer, meir.
Lamb, s. lam.
to Lament, v. a. klagen ^
beklagen.
Lamentation, 8. klagte
Lancet, 8. lancet.
Land, s. 2. land\ 2. land-
goed ; 3. grondstuk, lan-
derij,
to Land, v. a. etn. landen.
Landing, s. landing.
Landlord , s. 1. waard,
hospes, kastelein, gast-
heer; 3. landheer,
Landaervice, 8. layiddienst.
Language , 8. taal, spraak.
Lap, 8. echoot.
Lap-dog, schoothond.
Largo, adj. wijd, groot', at
large, in de verte, in
vrijheid j to set at large ,
in vrijheid stellen.
Lark, s. leeuwerik.
Last, adj. laatste-, at las^,
ten laatste, eindelijk,
to Last, V. n. duren.
Lasting, adj. duurzaam.
Lastly , adv. eindelijk.
Late, I. adj. laat-, 2. eer-
tijds, vorig; 3. overle-
den, wijlen.
Late , adv. laat; of late ,
kortel^ks, in den laat-
sten tijd,
Lately, adv, onlangs,
Latin, I.)adj. Latijnsch;ll,)%,
Latijner, {de rondomliomB
wonende volken); 2. La-
tijn, Latijnsche taal,
Laiter, 8. laatste, {van twee).
to Laugh, V. n. lagchen.
Laughter, s. gelach.
Laurel, s. lauwerkrans, lau-
wer.
Law, 8. wet,
Lawful, adj. regtmatig, ge%
oorloofd, wettig.
Lawfuliy, adv. regtmatig.
Lawgiver, v. a. wetgever.
Lawyer, 8. regtsgeleerda ^
advokaat. •
to Lay, v. a. leggen; to
lay hold of, aangrijpen ^
de hand aanleggen ; to
lay by , bijleggen, bewa-
ren-, to lay up , opleggen^
to lay out, te koste leg*
gen, to lay down , nederleg-
gen; ook: bewijzen , voor*
onderstellen ; to lay open ,
open leggen, ontdekken.
Lay, imp. van to Iie.
Laiy , adj. lui, traag.
• to Lead, {inhp, en part.
Ied)v. ^.leiden, geleiden;
2. verleiden.
Leading, adj. \, leidende; 2.
aanzienlijk; the leading
men , de aanzienlijkste
mannen,
Leaf, 8. blad.
League, ». Fransche mijlf
{houdende 3 Engelse he mij-
len , iets minder dan een
uur),
to Lean , v. n. op iets leunen,
to Leap, V. n, springen,
huppelen.