Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.
235
Invulnerable, adj« onkwest-
baar»
Inwardly, adv. innerlijk.
Inward«, adv. binnentcaarts»
Iphigenia,». Jphigeniat{doch-
ter van Agamemnon).
Iron, ». ijzer; (tn plur,
irons) , ketens, boeijen.
Iron, adj. ijzeren.
Irreconcilably, adv. onver-
zoenlijk.
Irregularity, ». ongeregeld-
heid, uitspatting.
Irresistible, adj. onweder-
staanbaar,
to Irritate, v. a. tot toorn
bexoegen, verbitteren.
Is, (de derde persoon van
het pres, van to be) is.
Island, 8. eiland. .
Islington, s. naam eener
plaats nabij Londen.
Issue , 8. nakomelingen ,
kroost,
to Issue, v. n. et a. I. af-
komen , afstammen; 2.
een bevel afkondigen,
Issus, 8. naam eener stad
in Cilicië.
It, pron. het,
Italy, 8. Italië»
Item, adv. verder, item.
Ithaca, 8. naam van een
Grieksch eiland.
Its, pron. (de genitivus van
it, het. Hot staat overal,
icaar noch his noch her
staan kan, en heeft al-
tijd betrekking op een on-
derwerp van onzijdige
geslacht) , zijn, haar.
Itself, pron. hetzelve, zich.
Ivory, 8. ivoor.
J.
Jack, s. (dimin. van John)
Hans, Jan»
Jack-daw, 8. kauw.
Jar, 8. aarden pot.
Javelin, s. werpspies.
Jealousy, 8. minnenijd, ij-
verzucht.
Jelly , s. (ook Gelly), gelei.
Jest, 8. scherts, grap.
Jewel, 8. juweel; ook eene
liefkozende aanspraak ,
als: my jewel, mijn schat.
Job, 8. Job,
to Join, V, a. et n. 1, voe-
gen bij,,., aan elkan-
der voegen, vereenigen,
paren; 2. zich onder el
kander verbinden; 3. deel
nemen.
Joint, adj. ondermeerderen
verdeeld, gemeenschappe-
lijk ^ mede.., (jointheir,
medeërfgenaam).
Joke, 8. scherts.
to Joke, V. n. schertsen.
Journey, 8. reis,
Jovc, 8. Jupiter,
Joy, s. vreugde.
Joyfully, adv. met vreugde,
to Judge, V. n. oordeelen,
vonnissen.
Judgement, e. 1. oordeel,
oordeelskracht ; 2. von-
nis, sententie,
Julus, 8. Julus, (zoon van
Eneas),
to Jump, V. n. springen,
huppelen,
June, 8. Junij.
Juno , 8. Juno, (de gemalin
en zuster van Jupiter).
Jupiter, 8. Jupiter.
Jurisdiction , s. regtsgebied.
Just, adj. regtvaardig, braaf.