Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
h
233
InefTeotual, adj. vruchte*
hos, vergeefsch.
Inexorable, adj, onverhid*
. delijk»
Infamy, s. oneer ^ schande,
infamie*
Infancy, s. hindschheid.
Infant, t. kind»
to Infect, V. a. aansteken.
Inferiority, s, minderheid,
lagere staat.
Infernal, adj. onderaardsch,
helsch} the infernal gods,
de goden der helle,
infidel, 1.) adj. ongelootig;
II.) 8. ongeloocige.
Infinitely, adj. oneindig.
Infinity, s. 1. oneindigheid;
2. oneindige menigte.
Infirmity , s. sicakheid ,
ziekte.
to Inflame, t. a. ontvlam-
men , aansteken.
Inflexible, adj. onbuigzaam.
to Inflict, V. a. {als straf)
opleggen.
Influence, s. invloed,
to Inform, v. a, hcrigten%
onderrigten,
Information, 8. herigt,
to Infringe , v. a, schenden,
verbreken, krenken.
Ingenious , adj, zinrijk ,
vernuftig.
to Inhabit, v, a, Jbewonen.
Inhabitant, 8. inwoner.
to Inherit, v. a. erven.
Inheritance, s. erfenis.
Inhuman, adj. onmensche-
lijk , wreed.
Injunction, s. hevel, voor-
schrift.
to Injure, v. a. 1. heleedi-
gen, onregt aandoen; 2,
smaden, lasteren.
Injury, s onregt, beleediging.
Injurious, adj. beleêdigend.
Injustice, e. onregtvaardig-
heid.
Inland , adj. wat dieper in
het land is; inland parts,
binnenlanden.
Inmost, adj. binnenste, in
het binnenste , diepst ,
landwaarts.
Inn, s. herberg, logement.
Innocence, s. onschuld.
Innocent, adj. onschuldig.
to Inquire, v. n. 1« naar
iets vragen , onderzoeken;
2. (O- inquire into, On-
derzoeken.
Inquiry, 8. onderzoek.
Inquisitive, adj. weetgierigt
onderzoekende.
Insatiable, adj. onverzadelijk.
Inscription , s. inscriptie ,
opschrift.
Insect, 8. insect, gekorven
diertje.
Insensible, adj. ongevoelig.
Insensibly, adv. ongevoelig.
Insensibility, s. ongevoelig-
heid.
to Insinuate, v. a. te ver-
staan geven.
Insinuation , s. bekwaamheid
om zich bij iemand door
vleijerij in te dringen,
to Insist, v, n. er op staan,
er op aandringen,
In8olent,adj. trotschyschaam-
teloos, onbeschaamd,
to Inspire, v, a. 1. inbla-
zen, inboezemen; 2. be-
zielen.
Instance, 8. voorbeeld; for
instance, bij voorbeeld.
Instant, s. oogenblik.
instantly, adv. dadelijk.
Instead , adv. in plaats,
to Instill, v. a. inboezemen.
18