Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
I.
IncnpoMc, ^^Vy onhckicaam,
huitên staat, ontermogend,
to Ixiccnsc, V. a. ontvlam-
men , tot toorn wekken,
verbitteren.
Incessant, adj. onafgebroken.
Inch, 8. duim {als maat).
Inclination , s. neiging.
lo Incline, v. a. 1. neigen,
genegen maken; 2. ziek
tot iets neigen ; 3, iot
iets genegen zijn.
Inclined, adj. geiiegen.
to Inclose, v. a. insluiten,
opsluiten.
Incognito, adj. incognito ,
onbekend, zonder zich
bekend te maken.
Incomparable, adj» onver-
gelijkelijk.
Inconsiderable, adj. onaan-
zienlijk, onbelangrijk.
Inconsistency, s. 1. tegen-
spraak, ongerijmdheid.
Inconstancy, s. onbestendig-
heid , v)ankelmoedigheid.
Inconveniency, s. zwarig-
heid, verlegenheid.
Increase, s. vermeerdering,
aanwas.
to Increase, v. a. etn. ver-
meerderen , vergrooten;
2. zich vermeerderen,
aangroeijen.
Incredible, adj. ongeloofelijk.
Incredibly, ^As. on geloof elijk,
to Incur, V. a, 1. er op in-
loopen; 2. zich op den
hals halen] he had incur-
red the Caliph's displeasure,
hij had zich de ongenade
van den Calif ,op den hals
gehaald.
Incurable, ongeneeslijk.
Incursion, strooperij, vij-
andelijke invoh
Indebted, adj, 1. schulden
hebbende; 2, verschuldigd.
Indeed, adv. in der daad,
in waarheid.
Indelible, adj, onuitwisch-
baar.
to Indemnify, v. a. schade-
loos houden of stellen.
Indian , s. Indiaan.
indies, s. pl. Indien.
ludiüerj-nt, adj. 1. onver-
schillig; 2. slecht.
Indigence, s. armoede, be-
hoefte.
Indignation , s. verontwaar-
diging, toorn.
Indirectly, adv. bedektelijk,
door omwegen.
Indiscreetly, adv. onbezon-
nen.
to Indispose, v. a. ongene-
gen maken, mismoedig of
verdrietig maken.
Indistinctly, adv. onduide-
lijk, onverstaanbaar,
to Induce/ v. a. tot iets be-
wegen , tot iets verleiden,
to Indulge, v.a. et n. ver-
oorloven, inwilligen, toe-
gevend omtrent iets zijn;
he indulged himself, hij
deed zich iets te goed;
they used to indulge them-
selves, zij waren gewoon,
zich al het mogelijke te
veroorloven.
Indulgence, 8. toegevend-
heid, koesteri7ig the in-
dulgence of his passions ,
de bevredigivrg zijner
driften. ^
Industiious, a(ïj. vlijtig.
Industriously, adv. vlijtig ,
vlij lig lijk.
Industry, s. vlijt.
Inducement, s. aanleiding.