Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
H.
How, adv. lu>o.
However, ady. nogtam,
echter, desniettemin, des-
niettegenstaande, hoe ook;
however severe, hoe ge-
streng ook,
to Howl, V. n. huilen.
Howsoever, adv. op welk
eene wijze het zij, hoe
het ook zij, hoezeer ook.
Hubbub, geschreeuw^ ge-
raas»
to Hug, V. a. omarmen,
Hugo, adj. zeergroot, ont-
zettend.
Human, adj. 7nenschelijk.
Humane , adj. menschlie-
vend, liefderijk.
Humanity, s. 1. mcnschheid;
2. meiischelijkheid.
Humble, adj. 1. nederig;
2. ootJHoedig.
to Humble, v, a. verootmoe-
digen.
Humility, s. nederigheid.
Hummingbird, ». kolibrietje.
Hnmour, s. 1. luim; 2.
goedö luim; to be out of
humour, in geene goede
luim zijn.
Humourist, s. humorist, {ie-
mand , die zonderlinge in-
vallen heeft.)
Hunchback, adj. ct l.ge-
bogcheld; 2. bultenaar.
Hung , part. can to
Hang.
Hunger, s. honger.
Hungry, adj. hongerig.
to Hunt, V, a. jagen.
Hunter, s. jager.
Hunting, s. jagt.
Hurry, s. 1. haast; 2. drift,
overhaasting.
to Hurry, v. n. eta. 1. zich
haasten , spoeden; 2. mei
omtuimigheid en spoed
wegvoeren.
Hurt, 8» nadeel, beschadiging.
to Hurt, V. a. wonden, be-
sthadigen, nadeelig zijn,
krenken.
Hurtful, adj. schadelijk.
Husband, a. echtgenoot, man.
Husbandman , s. landman.
Husbandry, a. landbouw.
to Hush, T. a. stillen, ge-
rust doen zijn.
Hut, 8. hut, stulp, arme
woning,
Hyde-park, s. naam vaneen
bosch in Londen,
Hymn , s. gezang , lofge-
zang.
Hypocrite, huichelaar.
I.
I, pron. ik.
Ichneumon , ichneumon ,
(een bekend Egyptisch
dier).
Ida, s. Jda, {een berg in
Phry^ië).
Idea, 8. denkbeeld.
Idiot, 8. onwetend mensch.
Idle, adj. 1. lui; 2. nietig,
beuzelachtig; idle expen-
ses, nutielooze uitgaven,
io Idolize, V. a. vergoden,
aanbidden.
If, conj. 1. indien; as if,
alsof-, 2. of.
Ignominious, ady schandelijk.
Ignorance, 8. onwetendheid.
Ignorant, adj. onwetend.
Ilion, 8. een arvdere naam
der stad Troje.
ril {in plaats van I will),
ik ^cil.
111, adj. kvjaad, slecht, ziek.
Ill-bred, adj. onbeleefd.