Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
H.
239
Highway, 8. landsiraat, weg.
Hill , s. heuvel.
Ilillock, '8. hlcino heuvel,
heuveltje,
Ilim, pron. (de accuaativ.
van he, hij, dus:) hem.
Himself', pron. 1. hij zelf,
hem zeiven, zelf, zeiven j
2. zich.
Hind, 8. hinde, (het wijfje
van een hert),
to Hinder, y. a. hinderen,
beletten.
Hippopotamus, 8. rivier-
paard.
to Hire , v. a. huren.
His, pron. (het mannelijk
bezittelijk voorn, van den
derden persoon, hei Uol-
laitdsche:) zijn.'
Historian , 8. geschiedschrij-
ver.
Hilher, adv. hierheen.
Hitherto, adv. tot dus ver.
Hive, 8. bijenkorf.
to Hoard, v, a. inzamelen,
ophoopen.
• to Hold , (imp. i held) v.
a. 1. houden; 2. terug
houden.
Hold, 8. houden, vatten;
to lay hold of a thing,
iets aangrijpen.
Hole, 5. hol, gat.
Holland, s. Holland.
Hollow, adj, hoi.
Hollow, 8. 1. holle ruimte',
2. gat.
Holy, adj. heilig; holy wa-
ter , wijwater.
Home, 8. vaderland; at
home , tc huis.
Home, adv. naar huis.
Homely, adj. gering, schraal,
sober, slecht, ruw, lomp.
Homer, s. Homerus.
Homeward , adv. huiswaarts.
Honest, adj, eerlijke
Honpsly, s. eerlijkheid, regt-
schapenheid.
Honey, b. honig,
Honey=comb, s. honig schijf,
honigraat.
Honour, 8. 1. eer; 2, eer-
gevoel, ^.edelmoedigheid.
to Honour, v. a. eeren.
Honourable, adj. eervol,
achtbaar.
Hook, s. haak.
Hooked, adj, krom, ge-
kromd,
to Hoot, v. n. schreeuwen,
(van de uilen) krassen.
Hooting , 8. schreeuwen ,
gekras.
to Hop , V. n. huppelen,
to Hope, V. a. et. n. hopen,
Hope, 8. hoop.
Honestly, adv. eerlijk,
Horn, 8. hoorn.
Horned, adj, gehoornd.
Horned-beast, s. hoornvee.
Horrid, adj. huiveringwek-
kend, schrikkelijk.
Horror, s schrik, afgrijzen.
Horse, 8, 1. paard; 2. rui-
terij.
Horseback, 8. rug van eon
paard; on horseback, to
paard.
Hospital, 8. 1. hospitaal;
2. gasthuis.
Hospitality, s. gastvrijheid.
Host, s. waard.
Hostile, adj. vijandelijk.
Hot, adj, heet.
Hound, s, jagthond.
Hour, 8. uur.
House, 8. huia; io keep
house, huishouden.
Household, I.) 8. huishou-
ding; II ) adj. huiselijk.