Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
228 H.
Hearty, adj. 1. harielijh ; 2. Her, pron, \ .{persoonlijk, de
vrolijk, vergenoegd, accusativus van den der-
Heat, 8. hitte. den vrouwelijken persoon,
Heaven, 8. hemel. of van she,) haar; 2.
Heavens , interj. {een uit- {een bezittelijk van den
roep:) o hemel! derden vrouwelijken per-
Heavily, adv, zwaar, met soon^) haar, hare.
moeite. Herb, s. kruid, plant.
Heavy, adj. zwaar. Herd, s. kudde.
H'rbrew,ailj.ets/^ei'reetttüsc/i. Herdsman, s. herder.
Heel , 8. 1. hiel; 2. voet; Here, adv. hier.
to kick up one's heels, Hereabouts , adv. hierom-
achteruit slaan. trent.
Hegiage, 8, Hegiago, {een Hereafter, adv, na dezen,
Arabisch veldheer in de in het toekomende, voor
8ste eeuw). het vervolg.
Hegira, 8. de hegira, {de Hereditary, adj. erfelijk,
viuyt van Mahomed, en Hermes, s. de Grieksche
de daarvan beg onnene tijd- naam van: Mercurius {de
rekening der Mahomeda- bode der Goden),
nen). Hermit, s. kluizenaar.
\. hoogte; 2. hooge Hero, s. held.
of hoogste graad. Heroic, adj. heldenmoedig ^
to Heighten, v.a. verhoogen. heldhaftig-, heroic virtue,
Heir, s. erfgenaam. heldendeugd ;]iQTo\GycnQ ,
Heli, 6. hel. heldenverzen.
* (O Help, {imp. helped of Heroism , s. heldenmoed.
liolp) v.a. et n.1. helpen Herself, pron. \ .zij zelve, haar
verhelpen, verhinderen, zelve; 2. zich.
er buiten kunnen-, they to Hesitate, v. n. 1. blijven
could not help testifying stekeii; 2. besluiteloos zijn,
their surprise , zij konden aarzelen,
niet voorbij, of, zij kon- Hesitation, s. 1. blijven ste-
den zich niet wccrhoudeii, ken; 2. besluiteloosheid,
hunne verwondering te Hey-day, int. {uitroep van
betuigen, vrolijkheid:) heisa, holla.
Helpless, adj. hulpeloos. * to Hide, v. a. (im/*. I hid) ,
to Hem, V, n. kugchen. verbergen.
Hen, 8. hen, kip. Hideous, adj. leelijk, af*
Hence, adv. I. van hier; schuwelijk,
2. van daar. Higgler, s. kramer.
Henry, s. Hendrik. Higb, adj./loogr;high-priest,
Hephaestion, 8. on, hoogepriester; on high,
- {een vriend cn gunsteling in de hoogte; from on
van Alexander den groo- higA, van boven neêr.
4e), Highly, adv. grootelijka.