Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
E.
215
Enthusiasm , s. enlkusi-
asmus, dioecperij, geest-
drift.
Enthusiast, s. dvjeeper.
Enthusiastic , adj. , als :
enthusiastic rapture, geest-
verrukking.
Entirely, adr. geheel, vol-
strekt,
to Entitle, v. a. regt en
aanspraak op iets geven,
geregtigen; to he enti-
tled to a thing, regt op
iets hebben.
Entrance, s. intrede, bin-
nentreden.
to Entreat, v. a. bidden.
Entreaty, s. verzoek,
to Entrust, V. a. toever-
trouwen.
Entry, s. 1. ingang; 2.
plegtige iittogt.
to Entwine, v. a. omwinden.
to Envelop, a. inwikke-
len, inkleeden,
to Environ , v. a. omgeven.
Envious, adj. nijdig.
Envy , s, nijd.
to Envy, t. a. benijden.
Epilepsy, s. vallende ziekte,
Epirus, i. Epirus, (Grieksch
landschap).
Epitaph, s. grafschrift.
Epithet, s, bijvoegelijk woord,
bijnaam,
to Equal, T. a, gelijken,
gelijk zijn.
Equal, adj. gelijk, evenre-
dig , berekend (root iets).
Equally, adv. insgelijks,
Equilibrio , s. Equilibrium,
evenwigt, gelijkheid.
Era, s. tijdrekening,
to Erect, t. a. oprigten.
Erect, adj. opgerigt.
Ermeland, 9. naam tan een
bisdom in Westpruisen,
Errand , s. boodschap, be-
stelling.
Erroneously, zkdv, dtcalend,
verkeerdelijk.
Error, s. dwaling, misslag.
Eruption , s. uitbarsting.
Escape, s. vlugt, ontwij-
king; he made his escape,
hij ontsnapte.
to Escape, v. n. onts?tap-
pen.
Especially, adv. voorname-
lijk.
to lispouse , V. a. huwen,
trouwen.
to Espy, V. a. ontdekken ,
gexoaar worden.
Essential, adj. wezenlijk.
to Establish, v. a. vaststel-
len , oprigten, instellen ,
stichten , grondvesten ;
they establish themselves,
zij zetten zich neder.
Estate , s. 1. landerijen ,
landgoederen , goed ; 2.
vermogen.
to Esteem, v. a. hoogach-
ten , achten , schatten,
waarderen.
Esteem, s. achting.
Estimation , e. achting ,
aanzien,
Estremadura, s. naam van
eene Spaansche provincie,
Europe, s. Europa.
European, adj. Èuropeesch,
European, s. Europeër,
Eunuch, s. gesnedene.
Even, adv. zelfs; not even,
niet eens.
Evening, s. avond.
Event „ s. 1. gebeurtenis /
2. uitkomst.
Ever, adv. 1. ooit-, 2. altijd.
Every, adj. ieder; every