Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
214
E.
Encliaiitcr, s. ioovenaar.
Encloaure, «. l.omhcininy;
2. omheinde plaats, kamp.
Encounter, s. strijd, gevecht.
to Encourage, g. a. opvro-
lijken , aanmoedigen.
Eiinuuragement, s. aanmoe-
diging.
to Encroach , v. n. inhreuk
op eens anders regt maken.
End, 6. I* einde; 2. doel,
oogmerk»
to End , V. a. etn. eindigen.
to Endear, v. a. waard,
oangcnaam,hemind maken.
Endearment, s. hetooning
van liefde, hevjijs van
teederheid,
to Endeavour, v. n. trach-
ten, ondernemen, beproe-
ven, naar iets streven.
Endeavour, s. poging..
to Endow, V. p. begaven',
{met voorreglen)begiftigen,
to Endure, v. a. uithouden,'
verdragen, verduren.
Enemy, %. vijand.
Energy, s. krach f, veerkracht.
to Euleeble, v. a. ontzenu-
wen , verzwakken.
to Engage, v. a. 1. tot iets
overreden , bewegen; 2.
met iets bezig houden ;
deeply engaged in ri'flec-
tion , in overdenkingen
verdiept j 3. aangrijpen,
tegen . . . vechten.
Engagement , ê. gevecht ,
veldslag.
to Engender, v. a. telen.
English, 8. plur. de Engel-
schen,
English, adj. Engelsch,
Englishman, 8. Engelschman.
t-o Engrave, v, a. graveren.
to Engross, v. a. zich van
eene zaak geheel meester
maken; to engross all the
time, den geheelen tijd
wegnemen.
Engrossed, adj. geheel met
iets bezig.
to Enjoin, v, a.'^anhevelcn ,
voorschrijven , opdragen.
to Enjoy, v. a. genieten;
zich vermaken met (te/«);
to enjoy one's self in, zich
overgeven aan, genieten.
Enjoyment, s. genot.
to Enlarge, v. a. vergrooten,
vermeerderen, verwijden,
to Enlighten , v. a; 1. ophelde-
ren-, 2. verlichten.
to Enliven, v. a. verleven-
digen , bezielen.
Enmity, s. vijandschap.
Enormous, adj. buitenge-
woon groot, ontzettend.
Enough, adv. geiioeg.
to Enquire , zie to Inquire.
Ensign, s. vaandel; 2. eere-
teeken , tecken eener
waardigheid.
to Enslave, v. a. tot slaaf
maken, van zijne vrijheid
berooven.
to Ensue, y. n. {uit iets)
ontstaan, volgen.
to Ensure, v. a. beveiligen,
verzekeren.
to Enter, v. a. et n. 1. itnnen
gaan , indringen; 2. zich
met iets inlaten.
to Enterprise, v. a. onder-
nemen.
Enterprise, s. onderneming,
to Entertain , v. a. 1. ontha-
len , gastvrij ontvangen
koesteren j 3. onderhouden.
Entertainment , s. onder-
houd, onthaal, gastmaal,
smulpartij.