Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
E. 213
wegelijkc goederen, effec- to Embarra««, v. a. verwar-
ten. ren , verlegen maken,
to Effect, Y. a. werken, be- Embarrassment, s. verlegen-
werken y voortbrengen , heid,
uitwerken, to Embark, v. n. ie scheep
Effectuaily, adv. krachtdadig, gaan , zich inschepen.
Effort f t, inspanning, po- Embassador , s. gezant.
ging. Embassadress, s. vrouw van
Egad , üdin, zeer zeker y zeker» eenen gezant,
lijk. to Embellish, v. a ver/raaijen»
Egg, s. ei. Embellishment, s. 1. versie-
Egotism , s. egoismusy zelf- ring; 2. versiersel,
gevoely zelfliefde y zucht Embers, s. pi. gloeijende
om altoos van zich zei- asch,
ven ie spreken. Emblem , s. zinnebeeld.
Egypt, 8. Egypte, (een be- to Embrace, v, a. 1, ont-
kend land in Afrika), armen , omvatten ; 2.
Eight, adj. acht. begeerig aannemen.
Eighteen, adj. achttien. Embroidery, s. borduursel.
Eighth, adj. achtste. Emergency, s. onverwacht
Either, 1.) pron. een van • voorval,
beide, eene van beide; Eminence, a. '1. hoogte; 2,
H.) conj, of; either... or, heuvel,
hetzij,, ,of, of, , . of. Eminent , adj, verheven ,
to Elapse, v. n. verstrijken, voortreffelijk, uitstekend»
ongemerkt voorbijgaan Emmet, s. mier,
(van den tijd). Emotion, s. 1. hevige harts-
Elder , adj. ouder, togt, aandoening; 2. op-
Eldest, adj. oudste, welling,
to Elect, V. a. kiezen. Emperor, s. keizer.
Election, s. verkiezing. Empire, s, l. rijk; 2. (hij-
Elegance , ». sierlijkheid , zonderhet Duitscke rijk.
smaak , bekoorlijkheid , to Employ, v.a. l. gebruiken,
pracht, aanwenden , 2. in open -!
Elegantly, adv. sierlijk. bare zaken: gebruiken; to
Element, s. clement y hoofd- be employed, posten be-
stof, kleeden; 3. bezig houden.
Elephant, 8. olifant. Employment, é. post, bezig-
Elevation , s. verheffing, ver- heid,
hevenheid, hooge rang. Empty , adj. ledig.
Eleven, adj. elf, to Empty, v. a. ledigen,'
to Elope, V. n, ontloopen, to Enable, v. a. bekwaam
ontsnappen. maken, in staat stellen.
Eloquence , s. welsprekend- Enactor, a. wetgever.
heid. to Enamour, v, a. verliefd
Else, adv, anders; elders, maken.