Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
D,
209
to Disgrace, t, a. ontêercn,
beschimpen.
to Disguise, v. a. verhleeden ,
verbergen.
Disgust, afkeer y walging,
ieqeniin.
to Disgust-, v. a. walging
veroorzaken, tegenzin ver-
v^ekken.
Dish, s. schotel,
Disinclinable, adj. ongenc-
gen.
Disinterested, adj. belange-
loos.
to Dismay , v. a. verschrik-
ken, moedeloos maken.
to Dismist, y, tï. wegzenden ,
iemand zijnafscheid geven
to Dismount, v. n. van het
paard stijgen, stappen.
to Disobey, t. a. ongehoor-
zaam zijn,
to Disorder, v. a. in wan-
orde brengen, verwarren.
to Dispense, v. a. 1. {van
eene verbindtenis) ont-
slaan ; 2. besturen, uit-
deden; to dispense jus-
tice , regt spreken,
to Disperse, v. a. verstrooijen.
to Display , v. a. uitbreiden,
ten toon spreiden.
Dl!«play , s. ten toon sprei-
ding; to yield a display,
ten toon spreiden.
to Displease, v. a. et n.1. mis-
noegen verwekken, belee-
digen; displeased, belee-
digd; 2. misnoegd zijn.
Displeasure, s. misnoegen,
ongenade.
Disposal, s. beschikking,
magt, dispositie; my life
is at your disposal, mijn
leven staat in uwe hand,
to Dispose, t.n. eta.
schikken; to dispose of,
etc, over iets beschikken f
gebieden; to dispose of a
daughter in marriage, ee*
ne dochter uithuwen; 2.
tot iets genegen maken,
voorbereiden tot iets.
Disposition, s. 1. neiging,
aanleg, geaardheid; 2.
gemoedsgesteldheid , ge-
moedstoe stand.
Dispute, 8. txcist.
to Dispute, v. a. ct n. over
iets redetwisten, iets be-
twisten.
to Disquiet, v. a. veront-
rusten.
Disquietude, 8. onrust.
Disquisition , s. onderzoek,
navorsching.
to Di^robi;, t. a. ontklee-
den , ontdoen; he disro-
bed himself of majesty.
At; ontdeed zich ran de
majesteit.
Dissatisfied, adj. misnoegd.
Dissension, s. oneenigheid,
twist.
to Dissipate, a. I, ver-
strooijen; 2. verkwisten.
to Dissolve, y, a, oplossen,
smelten.
to Dissuade, v. a. on/rodeit,
afraden.
Distance, s. ajstand.
Distant , adj. verwijderd^
afgelegen, ver, verre»
Distemper, •. ziekte.
Distinct, adj. duidelijk.
Distinctly, adv. duidelijk.
Distinction, s. \, onderschei-
ding , onderscheid;2, aan-
zien; a man of distinction,
ven^man van aanzien,
to Distinguish, t. a. 1, on-
derscheiden; 2. door ken-
15