Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
1).
207
Dervis, 8. Dertis, (een Turk-
ache monnik),
to Descend, v. n, 1. naar
beneden stijgen, nederda-
len', 2. afstammen.
Descendant , s. afstamme-
ling , nakomeling.
Descent, s. afkomst,' af-
stammifig.
to Describe , v. a. beschrijven.
to Desert, v. a. 1. verla*
ten \ 2. deserteren.
Desert, s. woestijn.
Deserter, s. deserteur, ovcr-
looper.
to Deserve , v. a. verdienen.
Deservedly, adv. naar ver-
diensten.
Design , s. doel, plan, ont-
werp •, to have a dasigu,
voorncsnens zijn,
to Design, v. a. ten doel
hebben, in den zin heb-
ben-, 2. totietibestemmen,
wijden*^ 3. beduiden.
Desire, 8. verlangen, wensch.
to Desire, v. n. wenschen,
begeeren, verzoeken.
Desirous, adj. verlangend,
begeerig.
Deslc, s. lessenaar.
Desolation, s. verwoestiiig.
to Despair, v. n. wanhopen.
Despatch , 8. 1. afzending ;
2. haast.
to Despatch , v. a. afzonden.
Desperate, adj. wanhopig.
to Despise, v, fi, verachten,
to Dwpoil, y. plunderen,
berooven.
to Destine, v. a. bestem-
men, bepalen.
to Dfstroy, v. a. 1. ver
woesten-, 2. vermoorden.
Destruction, 8. verwoesting.
Detail, s. omstandig berigt,
uitvoerige teregtwijzing
over iets, bijzonderheid.
to Detain, v. a. terug hou-
den, ophouden.
to Detect, v. a. ontdekken.
Determination, s. bepaling,
to Determine, v. a. bepalen,
vaststellen t besluiten, een
besluit nemen,
to Detest, v. a. verfoeijen,
to Dethrone, v. a. onttrooncn^
to Detract, v. a. I. aftrek-
ken, verkleinen; 2. ie-
mand onregt doen.
Detractor, s. lasteraar.
Device, s. list, kunstgreep.
Devil« s. 1. duivel', 2. dui-
vel, (in gewone leven
eene uitdrukking van ver-
wondering of ontevreden-
heid).
Devilish, adj* 1. duivelsch,
verduiveld-, 2, in het ge-
wone leven: zeer, vol-
strekt,
to Devote , v. a. wijden, ver-
oordeelen, tot een kwaad
bestemmen.
Devotion, s. godsdienstig-
heid, vroomheid-, books
of devotion, stichtelijke
boeken.
to Devour, v. a. verslinden,
begeerig vreten.
Devout, adj. v%'oom.
Dialogue, s. gesprek,
to Dictate v. a. dicteren', 2. ^
voorschrijven.
Dictate, s. voorschrift, rz-
gel, stelling.
Did,,(*^ ^ow to Ao) deed,
to Die, v. n. sterven.
to Die, v. a. verwen.
Dier, s. verv)er.
Difference , s. onderscheid.
Different, adj. verschillend.