Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
D.
to Defeat, v.a. verijdelen,
vernietigen,
to Defend, v. a. verdedi-
gen , beschermen.
Delormity, s. leelijkheid.
to Defray, v. a. de kosten
van iets dragen, goed-
maken.
Degeneracy, s. ontaarding.
to Degrade, v. n, vernede-
ren , verlagen.
Degree, s. trap, graad, by
degrees , trapswijze; in
any degree, maar eenig-
zins.
Deity, s. godheid.
to Deject, v. a. ter neder
slaan, moedeloos makin.
Dejected, adj. neêr&lagtig,
treurig.
Delay, s. uitstel; without
any delay, zonder uitstel,
dadelijk'
to Delay, v, a. uitstellen,
talmen.
Deliberate, adj. kloekmoe-
dig , overlegd.
to Deliberate, v. a. over-
leggen.
Deliberately, adv. met over-
leg.
Delicacy, s. 1. aangenaam-
heid; 2. delicatesse, kos-
telijke spijze.
Delicate, adj. 1, delicaat,
aangenaam , bekoorlijk ;
2. fijn, teeder; 3. nete-
lig.
Delicious, adj. lekker, aan-
genaam.
Delight, s. vergenoegen.
to Delight, V, n. zijn ge-
noegen in iets vinden.
to Deliver, v. a. J. bevrij-
den; 2. (voornamelijk met
up) overgeven, overleveren.
Deliverance , •• vrijheid,
bevrijding.
Deliverer, s. bevrijder, red-
der.
Delivery, s. uitlevering.
Delphi, 8. Delphi , (het be-
roemde orakel van Apol-
lo in Griekenland).
Delusion, s. misleiding.
to Demand , v, a. verlan-
gen, vorderen^ 2. vragen.
Demand, s. vordering, eisch,
behoefte.
to Demonstrate, v. a. be,
wijzen.
Denial, 8. weigering.
Denomination , s. benaming,
to Deny, t. a. 1. ontken-
nen , loochenen j 2. wei-
geren, afslaan.
to Depart, v. n. afreizen ,
vertrekken.
Departure, 8. afreize, vertrek,
toDepend , v. n. 1. afhangen-,
2. mei upon, staat maken
op, rekenen op.
Dependance, s. afhankelijk-
heid.
Dependant, 8. afhangeling.
Deplorable, adj. beklagens-
waardig, hopeloos,
to Depopulate, t. a. ont-
volken.
Deportment, 8. gedrag,
to Depose, v, a. afzetten.
to Deposit, v. a. (op eene
plaats) nederleggen.
Deposition, s. bekentenis.
to Depreciate, v. a. gering
schatien, verkleinen.
to Depress, v. a. nederdruk-
ken, onderdrukken
to Deprive, v. a. berooven,
to Derive , v. a, afleiden j 2,
van iemand iets ontvan-
gen.