Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
1).
205
Dainties, lekkerbce^jos.
Daintiness, s. lekkernij, lek-
kerheid.
Damage, s. schade, nadeel.
Damascus, s. Damascus,
{hoofdstad con Syrie).
to Danm , v. a. verdoemen»
Diinjp, s. i. damp; 2. be-
dwelming, neêrslagtigheid.
Damsel, s. jong meisje.
to Dance, v. n.eta dansen.
Danger, s, gevaar,
to Dare, v. n. durven, het
wagen, zich verstouten.
Daring, dój. verwaand, ver-
metel,
Darius , s. Darius, {de naatn
van verscheidene konin-
gen van Perzië).
Dark., acij. donker ^ duister.
to Darken , v. a. verduisteren.
Darkness, s. duisternis.
to Dart, v. a. et n. i. wer-
pen, schieten {een'werp-
spies of pijl); 2. van de
zon: {stralen) schieten;
3. vliegen {als een pijl)»
to Date, v. a. et n, date-
ren , van eenen zekeren
tijd afrekenen.
Daughter, s. dochter.
Dauphin, s. Dauphin, kroon-
prins van frankrijk {vol-
gens WÏILAWD : Dolfijn).
Daw, 3. kauw.
Day, 8, dag; to day, he-
den, van daag.
Day-labourer, daglooner.
to Dazzle, v. ei. {door teveel
licht) verblinden.
Dead, adj. dood.
Deal, 8, deel; a great deal,
veel; a great deal more,
een goed.deel meer, zeer
veel meer.
Dealing, s. gedrag, handel,
handelwijze; just dealing,
eerlijkheid.
Dear, adj. 1. dierbaar,
waardig, bemind; 2. duur,
hoog in prijs.
Death, s. dood.
Death-song, s. sterflied.
Debasement, s. vernedering.
Debt, 8. schuld.
to Decamp, v. n. met het
leger opbreken.
Decease, s. overlijden,
Jleceit, 8. bedrog.
to Deceive, v. a. bedriegen,
misleiden.
Decemvir, s. tienman.
to Decide, v. a. beslissen.
Deck, s. verdek.
Decisive, adj. beslissend.
Declaration , s. verklaring,
tl» Declare, v. si. verklaren;
2. zich voor of tegen iets
verklaren.
to Decline, v. vermijden^
van zich afschuiven.
to Decorate, v. a, opsieren,
versieren.
to Decoy, v. a. in eenen
valstrik lokken.
to Decrease, v. n. afne-
men, verminderen, zich
inkorten.
to Decree , y* a. besluiten,
verordenen, toewijzen.
Decree, 8. besluit, verorde--
ning, wet,
to Dedicate, v. a. wijden,
toewijden.
Deed, &. 1, daad; 2. schrif-
telijke verhandeling, akte,
to Deem, v. a, daarvoor
houden, ver oordcelen.
Deep , adj. , Deeply , ady^
Defamation , s. lasterithg r
verongelijking.