Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
20-4 C.
Crew, 0. scheepsvolk y sche- hehouicen ; 2. volmaakter
pelingen. maken, beschaven.
Crime, ». misdaad. Cumbersome, adj. bezwaar-
Criminal, adj. stiHifhaar, Ujk, lastig.
misdadig. Cup , s. beker.
Criminal, s. misdadiger, Cup-bearer, s. voorschen-
overtreder. ker, mondschenker.
Crimson, ». karmozijn;ctim- Cur, s. slechte hond, lee-
son-coloured, karmozijn. Hjke hond.
Crocodile, s. krokodil. toC\xni,y,aL.genezen,heelen.
Crony, s. oude kennis^ ou~ Cvnioül^ i.niemosgierig-
de vriend; greastesl crony heid, v}eei gierig heid-, 2.
and best friend, oudste merkv}aar dig heid.
en beste vriend. Curious, adj. 1. nieuwsgie-
Crop, 8. oogst, rig; 2, weetgierig; 3.
Cross, prep. dwars door, kunstig, sierlijk, merk-
dwars over, over, waardig, bezienswaardig.
to Cross, V. a. over iets Curiously, adv. kunstig,
/»eewgaanto cross a river, Current, s. stroom,
over eene rivier gaan. to Curse, v. a. vervloeken.
Crow, 8. kraai, vloeken.
Crowd, 8. gedrang, zaam- to Curve , v, a. krommen,
gepakte hoop menschen. Custody, s.
gewoel. Custom, 8. gewoo7ite.
to Crowd, v. a. et n. 1. Customary, adj, gewoon,
opvullen; 2 dringen, gebruikelijk.
Crown , 8, 1. kroon; 2. sche- to (^yxXyy,^,\,snijden,houwen,
del j 3. kroon, {munty 5 doorsnijden; to cut off,
schellingen waard). afsnijden; 2. uitroeijen;
Crown-Point, s. naam ee- vermoorden,
ner stad in Noord-Ame- Cynical, adj. \, cynisch; 2.
rika. ruw, onbeschaafd.
Crue!, adj. tcreed, Cyrus, s. Cyrus, {de stich-
Cruelly, adv. wreed. ter tan het Perzische rijk).
Cruelty, 8. wreedheid, Ciar, s. Czaar, {eertijdsde
Cry, 8. geschreeuw, wee- titel van de Jimsische re-
klagt, genten),
to Cry, ö. et a. 1, schreeu-
wen; 2. weenen; 3. uit- D.
roepen, met luider stem
bekend maTten. Daddy, 8. papa, (de «»7-
Gudgel, s. stok y knuppel. drukking van kinderen ,
lo Cultivate, v. a. 1. aan- vader aanduidende.)
bouwen, verbouioen, te- Dagger, s. dolk,
len, kweeken; to cuitiva- Daily, adj. et adv. dagc^
V« a garden, een* tuin lijkt (ch).