Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 C.
to Climb, t. n. klimmen, Collector, verzamelaar,
klauteren. Collision , botsing.
Cloak, 8. fnantely overrok. Colonel, s. colonel.
Clock, 8. klok; twoo'clock, Colossus, 8. colossus, stand-
iwee uur. beeld van i ongemeene
Close , 8. besluit. grootte,
to Close, T, ^ besluiten, Colour, s. kleur, verw.
eindigen. Coloured, adj. geklemd.
Close, adj. s. gesloten 2. Comb, ». honigraat.\
digt, vast, naauuj; 3. Combat, 8. gevecht, strijd,
nabij eene andere zaak; to Combat, v. n. vechten,
to sit close, digt bij el- strijden,
kander zitten. Cotahniant, ^.strijder, kamp-
Closely, adv. digt, nabij. vechter.
Closet, 8. klein geheim ver- to Come (imp, 1 came, part,
trek, kabinet, come)v. n. 1. Ao/rtCn, ort«-
Cloth, 8. I. (jilur, clothes) komen; to come up, bo-
in algemeen, al het ven komen; 2. (in eenen
goed of laken ter bedek- zekeren toestand) geraken;
hing; 2. de kleedtng; 3, 3. geschieden, het gevolg
het tafellaken; to take «an iets zijn.
away the cloth, de tafel Camtd^, s, comedie, blijspel,
afnemen. Comeliness, s. bevallige hou-
to Clothe, T. a. bekleeden. ding, aanvalligheid.
Clothes, 8. pl. kleedercn. Comfort, s. troost.
Cloud, 8. toolk. to Comfort, t. a. troosten,
to Cloud, T. a. omwolken, Comfotiah\e',tióy troostelijk.
Clown 8. boer, aangenaam, genoegelijk.
Coach, 8. koets. Command, s, hevel, com-
Coacbman , s. koetsier, mando.
Coarse, adj. grof, slecht, to Command, v. a. heer-
Coast, 8. Aws/. schen, bevelen, comman-
Cobbler, 8. schoenlapper, deren, gebieden; to com-
Cock, 8. haan, mand one's attention, ie-
Cock-sparrow, 8. (mannet- mands aandacht boeijen.
jes) musch. Commander , e. bevelheb-
Cod , 8. bast, schil, ber, heervoerder.
Coffee , 8. koffij. Commencement, s. begin.
Coffin, 8. doodkist, to Commend, y. a. aanbê»
Cold, adj. koud, velen, prijzen.
Cold, 8. koude. Commerce, 8. handel, ne-
Colleague , 8. ambtgenoot, gotie,
to Collect, T. {a. verzame- to Commis'^raie, a. me-
len, bijeen brengen, delijden hebben.
Collection, 8. I. verzameling, Commission , 8» commiisic ,
inzameling; 2, collecte, last.