Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
197
to Cherish, v. a, onderkou
den, beioaren, koesteren,
aankioeeken.
Chest, s. kist, kast; borst.
Chicken , s. kuiken , jong
hoen.
to Chide , v. a. schelden.
Chief, adj. voornaa,mste ,
voortreffelijkste in zijne
soort; the chief yisier,
de grootvisier.
Chief, s. opperhoofd.
Chiefly , adv. voornamelijk,
, bijzonder.
Child, 8. kind; {plur, chil-
% dren); to be with child,
zwanger zijn.
Childhood, s. kindschheid.
Childish, adj. kinderachtig.
Chimney , s. 1. haard; :chim-
neycorner, de hoek van
den haard; 2. schoorsteen.
Chine, s. 1. ruggraat^ 2.
benedenste gedeelte van
den rug eens diers, de
lendenen.
to Chirp, V. n. sjilpen.
Choice, 8. keus.
Choir, 8. koor, {een gezel-
schap zagners).
Choleric, adj. oploopend,
driftig, toornig.
* to Choose , {imp. I chose)
v. a. et n. 1. kiezen; 2.
liever willen.
to Chop , v. a. et n. hap-
pen J to chop up, ophap*
pen.
Christ, 8. Christus,
Christendom , 8. Christen-
dom.
Christian , 8. Christen.
Christian, adj. Christelijk;
christian name', doopnaam.
Chrysalis 8. pop {van eeniw
sect).
to Chuse , zie to Choose.
Cinder s. gloeijende kool.
Circle 8. kring.
Circumstance 8. 1. omstan-
digheid; 2. toestand; 3.
vermogensstand.
Citiien s. burger.
City s. stad.
City-life, s. leven in eene
groote stad.
Civil, adj. burgerlijk; 2.
zedig , hoffelijk, aardig ,
beleefd.
Civility, s. 1. beschaafde,
burgerlijke toestand; 2„
wellevendheid, gemanierd-
heid,
to Civiliie, v. a. beschaven.
Civilly, ddv, beleefd.
Claim, 8. aanspraak, regt
op iets.
to Claim, v. a. aanspraak
op maken, eischen.
Clamour, s. geschreeuw.
to Clap, v. n. et a. I. klap-
pen ; 2. iets plotseling
tot iets anders doen na-
deren; to clap the mouth
to one'^s ear, den mond
aan iemands oor leggen;
to clap together, te za-
men slaan, zamenvoegen.
Class, 8. klasse, {afdecling
onder studerende jongo
lieden).
Clay, s. potaarde, leem.
Clean, adj. zuiver, vrtj van
vuiligheid, rein,
to Clean, v. a. zuiveren ^
reinigen.
Clear, adj. klaar, helder.
Clergyman , 8. geestelijke.
Clerk , 8. schrijver.
Cleverness, s. bekwaamheid.
Cliff, 8, klip. {gestef.
Climate, 8. klimaat, luchts*